Tổng cục thuế truy tìm thu CEO Group 2,8 tỷ đồng vì ăn lận thuế

Tổng cục Thuế vừa mới đây có quyết định truy nã thu thuế và xử phạt thuế với Công ti Cũ rích phần Công ty CEO - CEO Group (mã chứng khoán CEO - HNX) công đoạn 2016-2017.

Lúc trước, ngày 24/5/2019, công ty đã chiếm được quyết định số 624 và kết luận thanh tra thuế số 18 của Tổng cục Thuế về kết quả thanh tra trong nhị năm 2016-2017. Qua thanh tra thuế công đoạn này, cơ thuế quan đã xử lý vi phạm về thuế đối với CEO Group với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong đó, nộp bổ sung thuế giá trị tăng thêm là 1,13 tỷ đồng; bổ sung thuế doanh thu đơn vị 665 triệu đồng; tăng thu thuế thu nhập tư nhân 377 triệu tiền việt. CEO cũng phải nộp tiền lừ đừ nộp và phạt hành chính là 686 triệu tiền việt.

Năm 2018, CEO Group đạt 2.372 tỷ đồng doanh thu, vững mạnh 19,8% so với năm 2017 và vượt 7% kế hoạch được giao. Lãi trước thuế đạt gần 503 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 372 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2017.

Năm 2019 CEO Group đặt chỉ tiêu đạt 3.200 tỷ đồng tổng thu nhập, tăng 34% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 445, vững mạnh 20% so với năm 2018.

Tính tới hết quý 12019, tổng nợ phải trả của CEO là 6.409 tỷ đồng trong đó nợ đi vay ngắn hạn và dài hạn của nhà băng và đơn vị khác là 2.229 tỷ đồng, gấp 1,4 lần so với vốn góp của chủ sở hữu và gấp 0,97 lần tổng vốn chủ chiếm hữu.


Xem tại: dat xanh