Vicem xin bán "tòa nhà quản lý" 31 tầng đang xây dựng

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng (Vicem) vừa có văn bản gửi Bộ Xây đắp về việc khai triển chuyển nhượng dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại thị xã Cầu Giấy, Thủ đô, theo phương án "chuyển nhượng toàn thể công trình".

Dự án Trung tâm điều hành và thương lượng Vicem có quy mô đất xấp xỉ 8.500 m2. Năm 2010, Hội đồng thành viên Vicem đã quyết định đầu tư trọng điểm quản lý hoạt động của Vicem liên hiệp với kinh doanh cho thuê văn phòng, thương nghiệp cao 31 tầng nổi, 4 tầng hầm, với tổng diện tích sàn 81.000 m2 tại khu đô thị mới Cầu Giấy, Thủ đô.

Tổng mức đầu cơ xây hội sở thuở đầu được chuẩn y 1.951 tỷ đồng, sau đó năm 2011 được yếu tố chỉnh lên 2.743 tỷ đồng.

Dự án được khởi công tham gia tháng 5/2011, đến hết năm 2018 đã xong xuôi thành lập xây lắp toàn thể kết cấu phần ngầm và phần thân nhà cửa theo thiết kế và đang tiếp tục thực hiện gói thầu số 24 "cung ứng, lắp dụng chuỗi hệ thống kính, đá trang hoàng mặt ngoài tòa tháp", với tổng chi tiêu đã chấp hành đầu tư tới nay khoảng 1.430 tỷ đồng bằng vốn tự có của Vicem.

Vicem cho nhân thức, việc bán trung tâm quản lý Vicem đang xây dựng nhằm chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về thoái vốn đầu cơ đối với các lĩnh vực ngoài ngành nghề, dồn vào một chỗ nguồn lực cho lĩnh vực sản xuất SP chính.

Chủ trương này cũng được cơ bản các bộ, ngành liên quan (như Xây Dựng, Chiến lược và Đầu tư, Tài chính, UBND Tp. Hà Nội) đã đồng ý về mặt nguyên lý cho Vicem bán hội sở và việc bán hội sở của Vicem phải đảm bảo nguyên tắc hoạt động mua bán và thu lại ích lợi tối đa cho Nhà nước.

Trong đó, công ty thây mặt chủ chiếm hữu - Bộ Xây dựng - trong văn bản gần đây đã đòi hỏi Vicem kiểm tra, cập nhật cách thức xử lý nhà ở theo cơ chế bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền dùng đất tham gia phương thức bố trí, xử lý nhà ở theo nghị định 167 của Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền để ý bán trụ sở.

Ngoài ra, Vicem cũng đã công bố Bộ Xây đắp việc tìm chủ đầu tư mua lại trụ sở. Đồng thời Vicem cũng đã thuê Công ti Cổ lỗ phần Định giá và Phục vụ nguồn vốn Việt Nam bình chọn, đề nghị phương án xử lý dự án. Trên hạ tầng đó, Vicem đã đề xuất với Bộ Xây đắp cách thức chuyển nhượng tổng thể công trình.

Theo lên tiếng tài chính thích hợp nhất năm 2018 của Tổng công ti Công nghiệp Xi măng vietnam (Vicem), theo đó doanh thu thuần năm 2018 của Vicem đạt 27.867 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2017, lợi nhuận gộp của Vicem đạt 4.907 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Năm 2018 Vicem ghi kiếm được 161 tỷ đồng doanh thu tài chính (đa số là lãi cao thấp khác nhau tỷ giá và lợi nhuận tiền gửi, tiền cho mượn), tăng 67%; trong khi ghi nhận 985 tỷ đồng chi phí tài chính (chủ đạo là chi tiêu lãi mượn), giảm 34%. Tổng công ty này cũng ghi nhận 1.080 tỷ đồng chi tiêu bán hàng và 1.096 tỷ đồng chi phí điều hành công ty, tương đương năm 2017.

Hoàn thành năm 2018, Vicem ghi kiếm được lãi trước thuế 2.389 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2017.

Mặc dầu có kết quả buôn bán khả quan tương tự, nhưng trong năm 2018, trong một báo kết quả thực hình vốn đầu tư và hiệu quả hoạt động đóng chai, buôn bán trong năm 2017 của Vicem được Bộ Tài chính báo cáo đã tiết lộ hàng loạt các công ti con của Vicem làm cho thấm thía lỗ.

Một vài công ti con của Vicem lỗ hoặc có số lỗ lũy kế lớn như Công ty Vicem Xi măng Tam Điệp, Công ti cổ phần Xi măng Hạ Long, Sông Thao, Sông đà 12,….

Cụ thể, tại Công ti Vicem xi măng Tam Điệp, năm 2017 thu nhập đạt 1.308 tỷ đồng (bằng 85% so với năm 2016), lãi 3 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2017 vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.189 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 1.117 tỷ đồng, vốn chủ chiếm hữu chỉ còn 72 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ chiếm hữu là 24 lần, hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là 0,32.

"Tổ chức kinh doanh đã bị mất đi cạn kiệt vốn, mất an toàn về tài chính nguy hiểm và không đảm bảo khả năng trả tiền nợ, hoạt động của tổ chức kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc và các khoản vốn mượn, chiếm giữ dụng và hỗ trợ trong khoảng tổ chức kinh doanh mẹ", công bố của Bộ Tài chính cho biết.

Hay Công ti Vicem xi măng Hải Phòng, trong năm 2017 thu nhập đạt 1.677 tỷ đồng (bằng 93% so với năm 2016), lãi đạt 46 tỷ đồng, bằng 62% năm 2016. Tại thời gian ngày 31/12/2017, tổ chức kinh doanh còn số lỗ lũy kế là 240 tỷ đồng, vốn đầu cơ của chủ chiếm hữu là 1.021 tỷ đồng nhưng vốn chủ chiếm hữu đã giảm xuống còn 784 tỷ đồng. Công ty cũng được đánh giá là không bảo toàn được vốn, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn thấp (0,51), việc sử dụng tài chính ngắn hạn tài trợ cho của nả dài hạn cho thấy tổ chức kinh doanh mất bằng phẳng về tình chính...


Đọc thêm: mua dat