Việt Nam duyệt công ước của ILO về dàn xếp đồng đội

Công ước 98 là một trong 8 công ước cốt lõi của Đơn vị Công sức quốc tế thuộc khuôn khổ Tuyên bố năm 1998 về các nguyên lý và quyền cơ bản trong công tích, trong đó bao gồm: hòa bình hiệp hội và thừa nhận hiệu quả của quyền thương lượng cộng đồng; xóa bỏ mọi chế độ công lao hãm hiếp và bắt buộc; xóa bỏ lao động con nhỏ; xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm cho và nghề nghiệp.

Phần nhiều các quốc gia thành viên của Đơn vị Công phu quốc tế có nghĩa vụ tôn trọng và vận dụng các nguyên lý được đề cập tới trong Tuyên bố 1998.

Được ưng chuẩn năm 1949, Công ước 98 bao gồm ba cấu phần chính nhằm đảm bảo thương lượng đồng đội giữa người công huân và người dùng công lao có thể diễn ra một bí quyết hiệu quả.

chậm triển khai là: bảo vệ người công lao và cán bộ công đoàn không bị phân biệt đối xử tại nơi khiến việc, đảm bảo cho các doanh nghiệp thây mặt của người công huân và người dùng công huân không bị can thiệp hoặc chi phối từ bên còn lại; và yêu cầu nhà nước cần có các biện pháp về pháp luật và thiết chế giễu nhằm xúc tiến hiệp thương cộng đồng.

Theo Tổ chức Công tích quốc tế, một thay đổi cần thiết vn sẽ cần chấp hành để phù hợp với công ước này là phải xóa bỏ thực trạng chung bây chừ về việc công đoàn hạ tầng bị chi phối bởi điều hành công ty.

"Ở rộng rãi nhà máy, điều thường diễn ra là một quản lý cấp cao hoặc giám đốc nhân sự đồng thời đảm nhận địa điểm chủ tịch công đoàn. Thành ra, làm thế nào để công đoàn chủ quyền khỏi sự chi phối hoặc can thiệp của quản lý tổ chức là chìa khóa để xây đắp quan hệ công phu kết hợp, định hình, tiến bộ vì sự tạo ra vững bền", Giám đốc ILO vn, Chang-Hee Lee cho biết.

Theo ông Chang-Hee Lee, người công huân, công đoàn và người dùng lao động vietnam đã chứng minh ý chí và năng lực có thể chấp hành điều đình cộng đồng thực chất, với những ví dụ điển hình gần đây về sự phát triển vượt trội của trao đổi (ý kiến) đồng đội đa đơn vị trong ngành điện tử tại phòng, lĩnh vực ngao du tại Đà Nẵng, và lĩnh vực đóng chai gỗ tại Bình Dương.

"Việc chuẩn y Công ước 98 sẽ tăng mạnh hơn nữa dàn xếp tập thể thực chất, để có được những giải pháp đem lại lợi ích cho gần như các bên tại nơi khiến việc ở vietnam. Vấn đề này có thể dẫn tới điều kiện khiến cho việc tốt hơn, năng suất công lao cao hơn, và sự phồn thịnh được san sẻ công bằng, góp phần đem lại phát triển vững bền", ông Chang Hee - Lee nói thêm.

Công ước 98 là công ước cơ bản thứ 6 của Doanh nghiệp Công tích quốc tế mà vn thông qua. Các công ước cốt lõi đã duyệt khác bao gồm Công ước 29 về công sức hiếp dâm, Công ước 100 và 111 về chống phân biệt đối xử, và Công ước 138 và 182 về công lao con nhỏ.

Đối với nhì công ước căn bản còn lại, Bộ trưởng Bộ Công huân – Thương binh và Thị trấn hội, Đào Ngọc Dung cho biết, Việt Nam sẽ tiếp diễn công việc sẵn sàng để tiến tới phê duyệt Công ước 105 về công phu hãm hiếp tham gia năm 2020 và Công ước 87 về hòa bình hiệp hội tham gia năm 2023.

Nhật Dương

Vneconomy


Có thể bạn quan tâm: bds