Vietjet điều chỉnh lịch bay do máy bay giao lừ đừ và nguyên cớ khai thác

Ngày 14-15/6, do tác động của việc trễ chiến lược kiếm được tàu bay mới và xuất xứ khai thác, một vài chuyến bay của Vietjet  đã phải yếu tố chỉnh thời điểm lên đường. Để hạn chế tác động của việc này, Vietjet đã nhanh chóng vấn đề chỉnh lịch bay, tăng cường thuê thêm tầu bay thuê ướt, để phục vụ yêu cầu của khách, dĩ nhiên do thời điểm giao tàu của nhà đóng hộp và công ty đối tác cho thuê ướt tiếp diễn  trễ nên vẫn làm cho tác động đến hoạt động khai thác của hãng. Vài chuyến bay khác bị tác động dây chuyền.  

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng được cung cấp chuyển chuyến bất kỳ miễn phí trong tháng 6, hoàn vé theo ý định và cung cấp chi tiêu bồi hoàn thiện ý theo quy định. 

Vietjet đã thông tin cho hành khách tại các phi trường và qua phổ quát kênh truyền thông, qua điện thoại, tin nhắn SMS và tổng đài 1900 1886.  Lịch bay vấn đề chỉnh được cập nhật tại website www.vietjetair.com, mục “Thông tin chuyến bay”. Tại đây, hành khách rà soát được “ngôn ngữ lập trình” vé, tra cứu đầy đủ và chính xác về chặng bay, giờ bay để chủ động trong việc vấn đề chỉnh lộ trình chuyển di.  

Vietjet thực lòng cáo lỗi và mong hành khách thông cảm về những phiền phức, ảnh hưởng tới lịch bay do các nguồn cội đặc trưng này của lĩnh vực hàng không.

Hải An

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: bat dong san