VPBank muốn sản xuất trái khoán quốc tế, giá trị lên tới 1,12 tỷ đô la Mỹ

HĐQT Nhà băng Thương nghiệp Cổ lỗ phần vietnam Thịnh Vượng (VPBank - VPB) vừa lên tiếng lấy quan điểm cũ kĩ đông bằng văn bạn dạng về việc tạo ra và niêm yết trái khoán quốc tế.

Có 2 phương án phát hành được đưa ra.

Phương thức thứ nhất, VPBank muốn chào bán trái phiếu thành đa dạng đợt tại nước ngoài (theo Chương trình Euro Medium Term Note). Mệnh giá trái phiếu là bội số của 1.000 đô la Mỹ hoặc mệnh giá khác phù hợp với tập quán hoạt động mua bán trái khoán quốc tế.

Tổng trị giá sản xuất của phương án này tối đa lên tới 1 tỷ đô la. Kỳ hạn trái khoán từ 3 đến 5 năm. Thời gian sản xuất dự định trong năm 2019 và năm 2020. Lãi suất trái phiếu có thể khăng khăng, thả nổi hoặc câu kết cả 2 hoặc lợi nhuận suất cấu trúc khác. Trái khoán này được phát triển ra hoạt động mua bán quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Mỹ và sẽ được niêm yết tại Sở Thương lượng chứng khoán Singapore.

Phương án thứ nhị, VPBank cũng xin quan niệm cũ kĩ đông về Cách thức phát hành trái phiếu tổ chức xanh (Green Bond) theo hình thức sản xuất riêng biệt cho 1 số nhà đầu tư với khối lượng 120 triệu USD.

Green Bond sẽ có kỳ hạn 3 năm với lãi suất ký hợp đồng. Thời gian tạo ra dự định trong năm 2019 và năm 2020. Mục đích tạo ra để tài trợ cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng chỉ tiêu xanh.

Trong thời điểm vừa qua, phổ biến ngân hàng khác cũng muốn sản xuất trái phiếu để vận động vốn như TPBank muốn phát triển 200 triệu đô la trái khoán quốc tế, ACB sản xuất 2.500 tỷ đồng trái khoán kỳ hạn 3 năm, VietinBank muốn tạo ra 10.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay,...Với 1,12 tỷ đô la Mỹ, đến thời gian hiện tại, lượng trị giá trái phiếu mà VPBank muốn tạo ra là lớn nhất.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: dịch vụ nhà đất