04 tuần 6, khối lượng đặt thầu trái khoán chính phủ gấp 4,9 lần gọi thầu

Bốn tuần 6/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Thủ đô đã công ty 13 phiên đấu thầu, vận động được tổng cộng 11.132 tỷ đồng trái khoán, giảm 6,7% so với tháng 5/2019.

Trong đó, gần như trái khoán huy động được là do Ngân khố Nhà nước phát hành. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu bốn tuần 6/2019 đạt 87,3%. Khối lượng đặt thầu của tháng 6 gấp 4,9 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 10 năm nằm trong khoảng 4,64-4,67%/năm, 15 năm trong khoảng 5,00-5,03%/năm, 20 năm trong khoảng 5,58-5,63%/năm, 30 năm trong khoảng 5,78-5,85%/năm.

So với tháng 5/2019, lãi suất trúng thầu tháng 6/2019 giảm trên tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,04-0,10%/năm.

Trên hoạt động mua bán trái khoán chính phủthứ cấp bốn tuần 6/2019, tổng khối lượng mua bán trái khoán chính phủtheo cách thức thương lượng chung (outright) đạt hơn 630 triệu trái khoán, tương đương với giá trị đàm phán đạt hơn 69,2 nghìn tỷ đồng, giảm 19,6% về trị giá so với tháng 5/2019.

Tổng khối lượng mua bán trái khoán chính phủ theo phương án đàm phán trao đổi lại (repos) đạt hơn 969 triệu trái phiếu, tương đương với trị giá giao dịch đạt hơn 97,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8% về giá trị so với tháng năm/2019.

Đáng chú ý, giá trị thương lượng mua outright của chủ đầu tư nước ngoài đạt hơn 3,6 nghìn tỷ đồng, trị giá đàm phán bán outright của chủ đầu tư nước ngoài đạt hơn 743 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 39 tỷ đồng.

Báo Hải quan

Thương chính


Đọc thêm: mua nha