6 bốn tuần đầu năm Sacombank thu hồi được hơn 11.000 tỷ đồng nợ xấu, lãi trước thuế đạt gần 1.500 tỷ

Nhà băng Sacombank vừa đơn vị Hội nghị sơ kết 6 04 tuần đầu năm 2019. Tại Hội nghị, nhà băng đã công bố lợi nhuận trước thuế 6 bốn tuần đầu năm 2019 đạt gần 1.500 tỷ đồng, tương đương 55% chiến lược năm. 

Đến hết quý 2/2019, tổng của cải của Sacombank đạt hơn 439.000 tỷ đồng; trong đó chú trọng tái cơ cấu theo hướng tăng tỷ lệ của nả có sinh lời. Vận động trong khoảng doanh nghiệp kinh tế và cư dân đạt gần 398.000 tỷ đồng. Cho mượn đạt hơn 279.000 tỷ đồng; danh mục cho mượn được cơ cấu theo hướng giảm cho mượn buôn bán BĐS, tăng cho vay sản xuất sản phẩm, phát triển nguồn vốn vay tiêu dùng, nguồn hỗ trợ xanh. Màng lưới đàm phán đạt 566 điểm, phủ 48/63 thành phố vietnam, Lào và Campuchia.

Chất lượng nguồn hỗ trợ cũng được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ xấu giảm trong khoảng 2,11% xuống 1,96%. Dịch vụ ngày càng tạo ra khỏe mạnh, đem về nguồn thu gần 1.400 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Các tỷ lệ an ninh đảm bảo theo qui định của Nhà băng Nhà nước.

Trong khi hoạt động kinh doanh khởi sắc, Sacombank cũng dồn vào một chỗ triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, bám sát các mục tiêu tại Đề án. Theo đó, Sacombank đã đẩy mạnh thu hồi nợ xấu và của nả tồn đọng với hơn 11.000 tỷ đồng đã xử lý trong 6 04 tuần đầu năm. Như vậy, lũy kế từ khi khai triển Đề án tới nay, Sacombank đã thu hồi được gần 35.700 tỷ đồng.

Chỉ đạo ngân hàng cho biết, với nền tảng vững chắc, 6 bốn tuần cuối năm 2019, Sacombank tiếp diễn gia tăng điều kiện tài chính, tăng cường vận động và tạo ra phục vụ, nâng cao chất lượng và chợt phá về sản phẩm dịch vụ, hoàn thành công tác bán hàng, cải thiện năng suất công trạng, củng cố toàn vẹn mọi mặt hoạt động và nâng tầm quản trị điều hành… nhằm xong xuôi vượt mức kế hoạch 2019.

Hằng Kim

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua dat