Câu nói nổi tiếng nhất của Tào Dỡ, được phần đông người dùng nhưng cũng bị hồ hết người nắm bắt lầm

Trong mắt thế gian, Tào Tháo dỡ là gian hùng thời gian Tam Quốc, "hùng" dĩ nhiên là chỉ năng lực của Tào Túa, còn "gian" chỉ sự xảo trá. Tào Túa một đời trải qua không nhân thức bao trận chiến, cũng để lại cho hậu thế phần nhiều kho tàng văn hóa, nhưng câu nói mà công chúng tuyệt hảo nhất khi nhắc đến Tào Túa đó là "ninh ngộ phụ nhân, vô nhân phụ ngộ" (thà ta phụ người chứ không để người phụ ta). Câu nói này vẫn luôn được vận dụng cho đến tận ngày bữa nay, nhưng cái đại chúng không nhân thức đó là câu nói này chính là một sự nắm bắt lầm của mọi người với Tào Tháo.

Trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Tam Quốc diễn nghĩa", có một cảnh rằng Tào Dỡ tiến công Đổng Trác thất bại, trong thời kỳ chạy trốn đã nương nhờ nhà của Lã Bác bỏ Xa, nghe thấy trong nhà họ có tiếng mài dao, hiểu lầm rằng họ muốn giết mổ bản thân mình nên đã ra tay giết thịt cả nhà Lã Bác Xa.

Đợi tới khi Lã Chưng Xa mua đồ trở về mới biết thì ra nhà họ thịt lợn để đãi bản thân, nhưng chuyện đã đến nước này, Tào Túa cảm thấy chẳng thể quay đầu nữa nên đã ra tay giết nốt Lã Bác bỏ Xa, song song để lại câu "Ninh khiếu ngộ phụ thế gian nhân, hưu khiếu thiên hạ nhân phụ ngộ" (thà để ta phụ cả trần giới chứ không để cả trần giới phụ ta). Chính vì chuyện này mà quần chúng luôn có thái độ không tốt về Tào Tháo dỡ, cảm thấy Tào Tháo dỡ là một tiểu nhân trí trá. Nhưng, sự thật ko phải như vậy.

Câu nói nổi tiếng nhất của Tào Tháo, được rất nhiều người sử dụng nhưng cũng bị rất nhiều người hiểu lầm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

Trong sách Ngụy, cũng có ghi chép lại câu chuyện này. Trong sách nói, Lã Bác Xa dù muốn thiết đãi Tào Tháo, khi đó khách của Lã Bác Xa đều không thích Tào Dỡ, vì thế muốn nhân lúc Lã Bác Xa không ở nhà, muốn câu kết lại bắt Tào Toá sau đó đi lĩnh thưởng.

Tào Toá thấy vậy, tự nhiên muốn kháng cự lại, bởi vậy mới làm thịt những người có nhu cầu làm thịt bản thân, đây chẳng qua là một hành động tự vệ. Đồng thời, trong giai đoạn này, dù rằng Tào Túa có nói một vài lời nhưng ko phải để lại câu thà để cõi tục phụ ta… như vậy.

Vậy thì, câu nói này chung cục tới trong khoảng đâu? Trong "Tôn thành tạp kí", Tào Tháo dỡ thầm gian khổ nói "ninh ngộ phụ nhân", còn nửa câu sau "vô nhân phụ ngộ" là do người ta tự thêm tham gia. Thử nghĩ xem, nếu chỉ xem một vế "ninh ngộ phụ nhân", trong đó, "ninh" có tức thị "nan đạo" (không lẽ), cộng thêm với tâm cảnh gian khổ của Tào Tháo dỡ khi đó, có khi nào đây là những lời suy tư của Tào Tháo dỡ sau khi khiến cho ra chuyện có lỗi với người nào đó?

Vậy thì, trong "Tam Quốc diễn nghĩa" vì sao lại diễn tả Tào Tháo dỡ như vậy? Thực ra không khó khăn giảng nghĩa, bởi lẽ "Tam Quốc diễn nghĩa" xem Lưu thị là chính thống, đứng về phía Lưu Bị, bởi vậy mà có cái nhìn phiến diện về Tào Dỡ, cũng vì cuốn tiểu thuyết này quá nổi tiếng nên đa số tuyệt hảo của đại chúng về Tào Dỡ đều có phần tiêu cực.

(Theo Sohu)

Theo Như Nguyễn

Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: gia dat saigon