Giao dịch BĐS trên 300 triệu phải báo cáo | MuaBanNhaDat

Theo đó, Bộ Xây đắp buộc phải các Sở có văn bản đòi hỏi các công ty buôn bán dịch vụ điều hành bất động sản, môi giới bất động sản, sàn phân phối bất động sản đang hoạt động tại địa phương chấp hành công tác phòng chống rửa tiền theo luật pháp tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Các tổ chức kinh doanh phục vụ quản lý BĐS, môi giới BĐS, đại lý phân phối bất động sản đang hoạt động tại địa phương phải ban hành và thi hành luật pháp nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo pháp luật của quy định phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

Thi hành các pháp luật về nhận diện đối tượng mua hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, ứng dụng giải pháp tăng mạnh đối với đối tượng mua hàng có rủi ro cao, cắt cử cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền… Lập và gửi thông báo các giao dịch đáng ngờ, lên tiếng các thương lượng tiền mặt có giá trị lớn trong khoảng 300 triệu tiền việt trở lên về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây đắp và Cục Phòng, chống rửa tiền - Nhà băng Nhà nước vietnam theo đúng các luật pháp của qui định phòng, chống rửa tiền. Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính đơn vị bản thân mình về các đàm phán BĐS.

giao dich bat dong san tren 300 trieu phai bao cao

Các giao dịch mua, bán BĐS trong khoảng 300 triệu tiền mặt phải báo cáo để chống rửa tiền. (Ảnh minh họa)

Kết quả bình chọn không may của các đơn vị buôn bán phục vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản gửi về Cục Điều hành nhà và thị trường BĐS - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Nhà băng Nhà nước vietnam trước ngày 1/9 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách tư nhân có tác động chính trị (PEPs) theo luật pháp của pháp luật.Đồng thời, truy tìm cập cổng tin tức điện tử của Nhà băng Nhà nước vn và vận chuyển xuống các công bố để có tin tức kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố nói bình thường và kết quả bình chọn không may rửa tiền, tài trợ khủng bố trong ngành bất động sản nói riêng.

Hoặc địa chỉ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có các văn phiên bản, tin tức chỉ dẫn việc vâng lệnh các pháp luật của qui định về phòng, chống rửa tiền và công bố tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro giang sơn về rửa tiền, tài trợ khủng bố. Các tổ chức buôn bán phục vụ quản lý BĐS, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản cũng được yêu cầu tăng nhanh công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành các qui định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực buôn bán bất động sản đối với các công ty kinh doanh phục vụ quản lý bất động sản, môi giới BĐS, đại lý phân phối bất động sản đang hoạt động tại địa phương.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem tại: gia dat saigon