Hạn ngạch nhập khẩu gạo trong khoảng Campuchia năm nay là 300.000 tấn

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 08/2019/TT-BCT qui định việc du nhập mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có căn do trong khoảng Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch quan thuế năm 2019 và năm 2020.

Thông tư nêu rõ, ứng dụng hạn ngạch thuế quan nhập cảng đối với nhị mặt hàng có cỗi nguồn từ Vương quốc Campuchia được lợi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi khi nhập cảng vào vietnam năm 2019 và năm 2020 là gạo và lá thuốc lá khô.

Tổng lượng hạn ngạch thóc, gạo các loại năm 2019 là 300.000 tấn gạo (nếu là thóc thì tỷ trọng quy đổi là 2 kg thóc = 1kg gạo). Tổng lượng hạn ngạch thóc, gạo các loại năm 2020 là 300.000 tấn gạo.

Tổng lượng hạn ngạch lá thuốc lá khô năm 2019 và 2020 đều là 3.000 tấn mỗi năm.

Hạn ngạch thuế quan nhập cảng năm 2019 được vận dụng cho các tờ khai hoàn thành thủ tục với công ty thương chính trong khoảng ngày 26/02/2019 tới hết ngày 31/12/2019. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2020 được ứng dụng cho các tờ khai đạt yêu cầu với tổ chức thương chính từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Về thuế suất thuế nhập cảng, hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch quan thuế luật pháp nêu trên thừa hưởng thuế suất thuế nhập khẩu khuyến mại khác lạ theo quy định của Chính phủ.

Thông tư nêu rõ yếu tố kiện để thừa hưởng thuế suất thuế nhập cảng giảm giá khác lạ như sau hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận khởi thủy hàng hóa mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương nghiệp Vương quốc Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định của phía Campuchia và khiến thủ tục thương chính nhập khẩu tại các cặp cửa khẩu luật pháp tại Phụ lục II ban hành dĩ nhiên Thông tư này.

Riêng đối với mặt hàng lá thuốc lá khô, doanh gia nhập cảng phải có giấy phép du nhập thuốc lá chất liệu theo hạn ngạch quan thuế do Bộ Công Thương cấp theo qui định.

Thông tư này có hiệu lực chấp hành kể từ ngày 12/8/2019 tới hết ngày 31/12/2020.

Quỳnh Anh

Theo Nhịp sống kinh tế


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất