Hơn 400 công trình gây thất thoát, phung phí vốn nhà nước

Công bố gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, Bộ Chiến lược và Đầu tư cho nhân thức, trong năm 2018 có 56.567 dự án chấp hành đầu tư trong đó có 23.618 công trình chuyển tiếp, chiếm 41,8%; 32.949 dự án khởi công mới, chiếm giữ 58,2%.

Hơn 400 dự án thất thoát, tiêu hao vốn nhà nước

Theo số liệu báo cáo, năm 2018 có 1.778 công trình đủng đỉnh tiến độ, chiếm 3,1% số công trình chấp hành đầu tư trong kỳ.

Các căn nguyên đủng đỉnh tiến độ được Bộ Ý tưởnrg và Đầu tư đưa ra danh sách chủ yếu là do công tác phóng thích mặt bằng (863 công trình); do thủ tục đầu cơ (372 dự án); do bố trí vốn không kịp thời (278 công trình); do năng lực của nhà đầu tư, ban quản lý công trình và các nhà thầu (142 dự án)…

Cũng trong năm qua, các tổ chức quản lý nhà nước đã tiến hành kiểm tra 15.639 công trình, chiếm giữ 27,8% tổng số công trình chấp hành đầu cơ trong kỳ, tổ chức bình chọn 22.265 công trình, chiếm giữ 39,57%.

Qua rà soát nhận thấy 25 dự án vi phạm luật pháp về giấy má đầu tư; 54 dự án vi phạm về điều hành chất lượng; 422 dự án có thất thoát, tiêu hao; 450 dự án phải ngừng thực hiện. Các địa phương có số dự án phát hiện có thất thoát, hoang toàng nhiều nhất là tỉnh Bắc Giang có 196 dự án, Phú Thọ có 111 dự án, Quảng Ngãi có 58 dự án. Các dự án có thất thoát tiêu hao chủ đạo là các chi phí không có lí, được phát hiện trong giai đoạn thanh, quyết toán, kiểm toán.

Đây mới chỉ những con số được thông báo dựa trên báo cáo chưa toàn diện của các bộ, ngành nghề, địa phương, công ty kinh tế, tổng công ti 91.

Bộ Chiến lược và Đầu tư đánh giá, công tác quản lý đầu cơ trong khoảng ngân sách Trung ương được chỉnh đốn và có phổ thông chuyển biến hăng hái, nguồn vốn ngân sách được sắp xếp dồn vào một chỗ hơn, hiệu quả đầu cơ bước đầu được nâng cao. 

Tuy nhiên, thời gian thực hiện các hồ sơ sẵn sàng đầu tư còn dài, một vài pháp luật còn bất cập; công tác phóng thích mặt bằng vài công trình còn lờ đờ, phổ quát dự án còn chậm rãi tiến độ, phải vấn đề chỉnh, tình hình chấp hành và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm chạp.

Vài công ty có tỷ trọng giải ngân thấp so với ý tưởnrg vốn đã được sắp xếp như các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang quẻ, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tp Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu...; các công ty: Bộ Thông tin và Truyền thông; Đài Truyền hình Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Cơ quan Công nghệ Cao su vn, Công ty Dầu khí vn, Tổng tổ chức kinh doanh Hàng hải vietnam, Tổng công ty Hàng không vietnam, Tổng tổ chức kinh doanh Thuốc lá Việt Nam.

Tăng mạnh giám sát công trình BOT

Đối với các công trình đầu cơ theo cơ chế công ty đối tác công - tư (PPP), Bộ Chiến lược và Đầu cơ cho nhân thức, Bộ Công Thương, Bộ Liên lạc Vận vận chuyển là tổ chức nhà nước có thẩm quyền ký kết một số hợp đồng dự án theo cơ chế BOT nhiệt điện, giao thông nhưng không có số liệu báo cáo.

Tổng vốn đầu tư của các công trình PPP theo chiến lược trong năm là 77.005 tỷ đồng, trong đó vốn đầu cơ công nhập cuộc là 1.638 tỷ đồng, chiếm giữ 2,13%; vốn chủ chiếm hữu của các nhà đầu tư là 22.353 tỷ đồng, chiếm 29%; vốn mượn thương mại là 53.012 tỷ đồng, chiếm hữu 68,8%. Tổng giá trị chấp hành là 36.201 tỷ đồng, đạt 47% so với ý tưởnrg.

Bộ Ý tưởnrg và Đầu cơ bình chọn, trong nhân tố kiện nguồn ngân sách nhà nước còn rất hạn nhạo báng so với yêu cầu đầu cơ, việc thực hiện các dự án đầu tư theo chế độ PPP trong các năm qua nhằm mở mang thú vị nguồn lực đầu tư từ các vốn đầu tư ngoài ngân sách của các chủ đầu tư trong và ngoài nước để hoàn thành cơ sở vật chất cơ sở, lôi cuốn đầu tư, tạo ra kinh tế - phố hội của các địa phương và của cả nước.

Tất nhiên, còn phổ quát hạn giễu cợt sinh tồn như các công trình BOT giao thông hiện giờ cốt yếu do các chủ đầu tư trong nước thực hiện, chưa thu hút được vốn đầu cơ nước ngoài đầu tư tham gia các công trình BOT. Địa điểm trạm thu phí, mức thu phí còn đa dạng bất cập, thiếu sáng tỏ.

Bổn phận giải trình của tổ chức nhà nước về tính hiệu quả của dự án như mức lãi của chủ đầu tư, thời hạn chủ đầu tư được Nhà nước nhượng quyền thu phí của người dùng phục vụ, giá dùng công trình/dịch vụ công, mức độ tham gia của Nhà nước chưa rõ ràng. Năng lực giám sát về cách thức thu phí còn yếu, thiếu minh bạch trong công đoạn điều hành phù hợp đồng.

Vài công trình BOT vận động vốn đầu tư đầu tư từ các chủ đầu tư và các nhà băng thương mại là các doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty nhà nước cổ lỗ phần hóa chính yếu là vốn nguồn hỗ trợ ngắn hạn nhưng lại được sử dụng cho đầu tư dài hạn nên tiềm ẩn phổ quát nguy cơ rủi ro bình an chuỗi hệ thống nhà băng.

Các công trình thi hành theo cách thức BT đủng đỉnh triển khai chấp hành, một số dự án chạm chán khó khăn do chưa có nguồn thanh toán cho chủ đầu tư do chưa có Nghị định của Chính phủ chỉ dẫn trả tiền theo cách thức này.

Bộ Ý tưởnrg và Đầu cơ kiến nghị, các cơ quan buộc phải để ý hoàn thiện một số qui định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ Luật pháp cụ thể thực hiện vài vấn đề của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư như: vấn đề ưu đãi tiền thuê đất, dùng đất, thứ tự lựa chọn chủ đầu tư, hình thức trả tiền theo thích hợp đồng BT bằng quỹ đất.

Cần tăng nhanh công tác giám sát của Quốc hội, của cư dân duyệt Ủy ban Trung ương Chiến trường Tổ quốc vn, đẩy mạnh giám sát việc triển khai chấp hành các công trình BOT, để đảm bảo đúng trách nhiệm của từng bên, tạo sự công khai, sáng tỏ trong thực thi các chế độ chấp hành các dự án đầu cơ theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo Kiều Linh

Vneconomy


Xem thêm: bds