HPG, HNG, SHB, LPB, FRT, GSM, GEX, NKG, SMB, HEM, THG, PTL, APG, SIP, KST, SKV, VCP, VTA: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ lỗ phiếu

CTCP Tổ chức Hòa Phát (HPG): Ông Nai lưng Đình Long, Chủ tịch HĐQT, đã sắm 5.566.00 cp, nâng lượng chiếm hữu trong khoảng 694.433.990 cp (tỷ trọng 25,15%) lên 700 triệu cp (tỷ trọng 25,35%). Đàm phán thi hành từ 28/6 đến 8/7/2019.

CTCP Nông nghiệp Thế giới Hoàng Anh Gia Lai (HNG): CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đạt yêu cầu bán 60 triệu cp trong tổng số 512.665.840 cp (tỷ lệ 57,81%) đang sở hữu. Giao dịch dự định thực hiện theo cách thức thỏa thuận trong khoảng 12/7 tới 10/8/2019.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thủ đô (SHB): Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn Thủ đô đã bán toàn thể 8.157.960 cp (tỷ trọng 0,68%). Đàm phán chấp hành này 28/6/2019.

Nhà băng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): Ông Hoàng Văn Thúc, Phó TGĐ, chứng nhận bán toàn bộ 186.959 cp (tỷ trọng 0,02%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến chấp hành trong khoảng 10/7 đến 31/7/2019.

CTCP Bán từng cái Khoa học số FPT (FRT): Bà Vũ Thanh Huyền, Giám đốc tài chính, đạt yêu cầu bán 249.000 cp trong tổng số 249.900 cp (tỷ lệ 0,364%) đang sở hữu. Thương lượng dự kiến chấp hành từ 12/7 tới 9/8/2019.

CTCP Thủy điện Hương Sơn (GSM): CTCP Phục vụ khách sạn Kim Thành đã tìm 765.500 cp trong tổng số 2 triệu cp đạt yêu cầu mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau đàm phán lên 7.620.380 cp (tỷ trọng 26,68%). Đàm phán thi hành từ 6/6 tới 3/7/2019.

Tổng CTCP Vũ trang điện Việt Nam (GEX): CTCP Quản lý quỹ đầu cơ MB (MB Capital) đã bán 3 triệu cp, giảm lượng chiếm hữu trong khoảng 21.154.901 cp (tỷ trọng 5,2%) xuống 18.154.901 cp (tỷ trọng 4,47%) và không còn là cũ rích đông lớn. Thương lượng thi hành ngày 28/6/2019.

CTCP Thép Nam Kim (NKG): Ông È Ngọc Diệu, Phó TGĐ, đăng ký sắm 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Diệu chiếm hữu 286.966 cp (tỷ trọng 0,16%). Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng 11/7 đến 9/8/2019.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB): Tổ chức kinh doanh TNHH Đầu cơ buôn bán BĐS Việt Gia Phú hoàn thành thủ tục mua 1.081.773 cp. Trước giao dịch tổ chức kinh doanh Việt Gia Phú sở hữu 918.227 cp. Thương lượng dự kiến thi hành từ 11/7 tới 9/8/2019.

CTCP Chế tác cơ điện Thủ đô (HEM): Công ti TNHH Thiết bị điện Gelex đã sắm 1.796.149 cp trong tổng số 2 triệu cp hoàn thành thủ tục sắm trước đó, nâng lượng chiếm hữu từ 27.888.767 cp (tỷ lệ 72,06%) lên 29.684.916 cp (tỷ lệ 76,7%). Đàm phán thực hiện theo phương thức ký hợp đồng ngày 5/6/2019.

CTCP Đầu cơ và Xây đắp Tiền Giang (THG): Ông Trần Hoàng Huân, Tổng Giám đốc, đã sắm 100.000 cp, nâng lượng chiếm hữu sau thương lượng lên 585.290 cp (tỷ trọng 4,43%). Đàm phán chấp hành trong khoảng 17/6 tới 8/7/2019.

CTCP Đầu cơ cơ sở vật chất và thành phố Dầu khí PVC (PTL): Ông Đinh Việt Thanh, Phó Giám đốc, đã sắm 1.228.800 cp trong tổng số 10 triệu cp đăng ký tậu lúc trước, nâng lượng sở hữu sau thương lượng lên 14.656.760 cp (tỷ trọng 14,82%). Đàm phán thực hiện từ 5/6 đến 4/7/2019.

CTCP Chứng khoán APG (APG): Bà Lê Thị Mai Hòa, chủ đầu tư cá nhân, đã bán 115.810 cp, giảm lượng sở hữu sau đàm phán xuống 1.597.910 cp (tỷ trọng 4,7%) và không còn là cổ hủ đông lớn. Thương lượng chấp hành ngày 18/4/2019.

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Ông Trằn Như Hùng, Phó TGĐ, đạt yêu cầu bán 200.000 cp trong tổng số 517.100 cp (tỷ lệ 0,75%) đang chiếm hữu. Đàm phán dự kiến thực hiện từ 10/7đến 8/8/2019.

CTCP Kasati (KST): Ông Nguyễn Long, ủy viên HĐQT, đạt yêu cầu sắm 100.000 cp. Trước đàm phán ông Long không chiếm hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến chấp hành trong khoảng 9/7 tới 7/8/2019.

CTCP Nước trái cây yến Sào Khánh Hòa (SKV): CTCP Chứng khoán Nhà băng Công thương nghiệp Việt Nam đã bán 520.000 cp, giảm lượng chiếm hữu từ 1,5 triệu cp (tỷ lệ 6,52%) xuống 980.000 cp (tỷ lệ 4,26%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 27/6/2019.

CTCP Đầu tư xây đắp và Phát triển năng lượng Vinaconex (VCP): CTCP Đầu tư VSD đạt yêu cầu tìm 3,5 triệu cp. Trước đàm phán công ti VSD sở hữu 6.217.680 cp (tỷ trọng 10,91%). Giao dịch dự định thực hiện trong khoảng 10/7 tới 5/8/2019.

CTCP Vitaly (VTA): Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP đã tậu 300.000 cp, nâng lượng sở hữu trong khoảng 2,16 triệu cp (tỷ lệ 27%) lên 2,46 triệu cp (tỷ trọng 30,75%). Thương lượng thi hành từ 27/6 tới 1/7/2019.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: bds