Kiểm tra hơn 51.000 m2 đất sau cũ kĩ phần hoá tại Lào Cai - VnExpress Kinh Doanh

Rộng rãi lô đất của công ty tại Lào Cai khi cổ lỗ phần hoá không xác định tham gia trị giá công ty, theo Kiểm toán Nhà nước. 

Kiểm toán Nhà nước vừa có thông báo kiểm toán việc điều hành, dùng đất trong và sau cũ kĩ phần hóa của 16 tổ chức nhà nước thời kỳ 2011 - 2017 tại tỉnh giấc Lào Cai. Theo đó, các đơn vị này đều thuê đất thanh toán hàng năm nhưng một vài công ty không xác định trị giá đất vào giá trị đơn vị. 

Kiểm toán Nhà nước cho biết, Sở Tài nguyên & Môi trường Lào Cai chưa tham mưu cho UBND tỉnh giấc thu hồi diện tích đất của các tổ chức nhà nước không có ý định sử dụng sau cũ kĩ phần hóa, dù rằng các công ty này đã có văn bạn dạng trả lại đất. Tổng quy mô đất khoảng 51.000 m2 như của các Công ty Đường bộ Lào Cai, Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Công ti Xuất nhập cảng Lào Cai...

Công ty kiểm toán kiến nghị các tổ chức can dự rà soát, rà soát việc quản lý, dùng đất của vài công ty nhưng không có giấy má về đất đai, cho thuê lại, bị đánh chiếm. Những tổ chức không có nhu cầu dùng hoặc sử dụng không đúng mục đích sẽ chú ý thu hồi.

Theo Kiểm toán Nhà nước, Sở Tài nguyên & Không gian cũng chưa tham vấn cho tỉnh ban hành hình định cho thuê đất đối với các tổ chức đã nộp giấy má chấp hành chuyển nhượng tài sản trên đất thuê của Nhà nước; không theo dõi, không đòi thủ tục 5 thửa đất diện tích 1.623 m2 của Công ty cũ rích phần vật tư Nông nghiệp.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, cơ thuế quan chưa thu thuế 4 thửa đất quy mô 1.432 m2 của Công ti cũ rích phần Vật tư nông nghiệp. Tổ chức kinh doanh này còn dùng đất không đúng mục đích như cho công ty khác thuê và để các hộ lấn chiếm chưa bảo đảm theo đúng pháp luật. 

Nguyễn Hà 


Tham khảo thêm: dat xanh