Lịch chốt quyền nhận cũ kĩ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp

CTCP Vàng bạc kim cương Phú Nhuận (PNJ): Ngày 24/7 – ngày ĐKCC nhận cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cũ rích phiếu kiếm được 800 đồng). Thời điểm thanh tán 8/8/2019.

CTCP Fecon (FCN): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 5% (01 cũ kĩ phiếu nhận 500 đồng). Thời điểm thanh toán 16/8/2019.

CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC kiếm được chi lâm thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 20% (01 cổ phiếu kiếm được 2.000 đồng). Thời điểm trả tiền 25/7/2019.

CTCP Đầu cơ xây dựng và Phát hành năng lượng (VCP): Ngày 12/7 – ngày ĐKCC kiếm được cũ kĩ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ hủ phiếu kiếm được 2.000 đồng). Thời gian trả tiền 31/7/2019.

CTCP In số 4 (IN4): Ngày 22/7 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ hủ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian trả tiền 9/8/2019.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương (ACC): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 18% (01 cổ phiếu kiếm được 1.800 đồng). Thời điểm thanh toán 8/8/2019.

CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin (TMB): Ngày 31/7 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ hủ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 15/8/2019.

CTCP Dược phẩm Agimexpharm (AGP): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cũ rích phiếu nhận 1.200 đồng). Thời điểm trả tiền 5/8/2019. Đồng thời công ti cũng chốt danh sách cổ lỗ đông phát hành hơn 3,2 triệu cũ rích phiếu chào bán cho cũ kĩ đông hiện hữu. Tỷ lệ tạo ra 3:1. Giá tạo ra 10.000 đồng/cũ rích phiếu.

CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện (EMG): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 29/7/2019.

CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì (TVA): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ hủ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian trả tiền 24/7/2019.

CTCP Nước sạch sẽ Hòa Bình (HBW): Ngày 23/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 4% (01 cổ hủ phiếu nhận 400 đồng). Thời điểm thanh toán 5/8/2019.

CTCP Dược phẩm Trung Ương 25 (UPH): Ngày 19/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 3% (01 cổ phiếu kiếm được 300 đồng). Thời gian trả tiền 9/8/2019.

CTCP Máy Thiết bị Dầu khí (PVM): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 3,5% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 350 đồng). Thời điểm thanh toán 15/8/2019.

CTCP Phụ tùng máy số 1 (FT1): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 32% (01 cổ lỗ phiếu nhận 3.200 đồng). Thời điểm thanh toán 20/8/2019.

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS): Ngày 12/7 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 3,49799% (01 cổ hủ phiếu nhận 349,799 đồng). Thời gian trả tiền 24/7/2019.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: gia dat saigon