PVC Land đứng trước nguy cơ phá sản

"Trước mắt, PVC Land không thể cân đối được dòng tiền để hoàn thành khối chung cư Petro Vietnam Landmark và thi hành nghĩa vụ vốn đầu tư theo đúng chắc chắn với khách hàng", tin tức tại Văn bạn dạng số 1064/XLDK - KHĐT&TCC do Tổng công ti Cổ hủ phần Xây lắp dầu khí vietnam (thuộc Tập đoàn PetroVietnam) gửi Bộ Tài chính xin chỉ dẫn về việc thoái vốn của PVC tại PVC Land cho biết.

PVC Land được xây cất năm 2009 với số vốn vấn đề lệ thực góp là 249,65 tỷ đồng, hoạt động chính tập trung tham gia công trình PetroVietnam Landmark, gồm khối chung cư và khối văn phòng với tổng mức đầu tư 1.320 tỷ đồng. Theo đó, ngoài vốn nhân tố lệ đã góp, PVC Land phải vay vốn ngân hàng thương mại và ứng trước vốn của khách hàng để thực hiện công trình.

Trên thực tế, khối bình thường cư PetroVietnam Landmark đang xây dừng dở dang và chậm trễ bàn giao nhà gần 5 năm. Tới thời điểm hiện tại, ước tính PVC Land còn phải chi khoảng 224,25 tỷ đồng để kết thúc công trình và bàn giao nhà cho đối tượng mua hàng. Trong đó, phải thanh toán cho nhà thầu 115 tỷ đồng, thi hành bổn phận với ngân sách nhà nước 8,39 tỷ đồng, trả nợ ngân hàng 67,36 tỷ đồng, các chi phí khác 33,5 tỷ đồng.

Tổng giá trị thích hợp đồng bán nhà cho đối tượng mua hàng theo thích hợp đồng đã ký là 1.025,96 tỷ đồng, tới nay, PVC Land đã thu 905,13 tỷ đồng từ khách hàng tìm thông thường cư, tương đương 88,22% giá trị thích hợp đồng bán nhà đã ký với khách hàng.

Số tiền PVC Land còn phải thu tiếp đến khi đạt 95% trị giá thích hợp đồng là 70,95 tỷ đồng, tới khi đạt 100% trị giá hợp đồng là 102,83 tỷ đồng. Tương tự, công trình thông thường cư PetroVietnam Landmark bị lỗ khoảng 295 tỷ đồng (lâm thời tính theo trị giá thích hợp đồng bán hàng đã ký trên tổng mức đầu cơ).

Tuy nhiên, để thu hồi đủ trị giá còn lại theo hợp đồng bán nhà đã ký kết, PVC Land phải lâm thời ứng trước số tiền khoảng 156 tỷ đồng để trả cho các nhà thầu, nộp ngân sách nhà nước và các chi tiêu khác mà trước mắt, PVC Land chẳng thể bằng vận được dòng tiền này. 

Nếu không được bổ sung dòng tiền còn thiếu, PVC Land chẳng thể xong xuôi việc xin cấp giấy đủ điều kiện quyền dùng đất cho cả lô đất chấp hành công trình, không thể thu xếp vốn trả nợ Ngân hàng Thương nghiệp cổ lỗ phần Bưu điện Liên Việt để giải vây quyền dùng đất chung của cả dự án, khiến cơ sở cấp sổ hồng cho đối tượng mua hàng.

Đặc biệt, PVC Land phải đương đầu với các đơn khiếu kiện của đối tượng mua hàng yêu cầu tạo dựng hồ sơ phá sản đối với PVC Land do không chấp hành trả nợ cho đối tượng mua hàng thanh lý hợp đồng tìm nhà, không bàn giao nhà theo tiến độ cam đoan.

Cực điểm là ngày 24/2/2017, Toà án dân chúng Tp.HCM đã ban hành quyết định mở giấy má vỡ nợ đối với PVC Land theo đơn đòi hỏi của đối tượng mua hàng. PVC Land đã cố gắng đàm phán với khách hàng và toà án để được huỷ quyết định phá sản.

Ngoài ra đó, theo công bố vốn đầu tư sau kiểm toán độc lập tại thời gian 31/12/2018, lỗ luỹ kế của PVC Land là 228,84 tỷ đồng và không có chiều hướng thuyên giảm do các hoạt động đầu tư tại các công trình đều dở dang, vốn chủ chiếm hữu còn lại là 20,81/249,65 tỷ đồng vốn vấn đề lệ. 

Công ti đang có dư nợ quá hạn ngân hàng, nợ ngắn hạn chiếm giữ 32% tổng của nả. Nợ ngắn hạn vượt của nả ngắn hạn khoảng 4 lần và không còn tài sản đảm bảo mượn tiền ngân hàng. 

Bên cạnh PVN/PVC chẳng thể cung cấp vốn cho PVC Land tiếp tục khai triển dự án vì bị giới hạn bởi các qui định hiện hành và tiềm ẩn không may mất thêm vốn nếu hỗ trợ, PVC Land có nguy cơ đứng trên bờ vực vỡ nợ nếu như đối tượng mua hàng không được nhận nhà và trạng thái khiếu kiện có thể tiếp tục xảy ra.

Hơn nữa, hiện nay, tình hình vốn đầu tư của PVC cũng rất gian truân. Báo cáo nguồn vốn kết thúc năm 2018 sau kiểm toán cho thấy, số lỗ luỹ kế của PVC là 3.377 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 4.855 tỷ đồng, chiếm 87% tổng của cải của PVC. 

Hệ số kĩ năng trả tiền nợ đến hạn là 0,84, chứng tỏ PVC đang mất bằng phẳng dòng tiền nghiêm trọng. Hình như đó, PVC cũng đang phải dồn vào một chỗ nguồn lực hoàn thành thi công công trình Nhiệt điện Thái Bình 2 theo hợp đồng EPC đã ký kết.

Theo chiến lược tái cơ cấu PVC đã được cấp thẩm quyền phê phê duyệt cũng như theo quy định chứng khoán, PVC là tổ chức kinh doanh niêm yết không được thực hiện các biện pháp hỗ trợ nguồn vốn cho PVC Land nên việc PVC thoái vốn của PVC Land là cần thiết, giảm tác động tiêu cực đến tình hình tài chính của PVC.

Mặt khác, nếu PVC không thể thoái vốn tại PVC Land thì việc PVN thoái vốn tại PVC cũng gặp gian nan. Trường hợp PVC thoái vốn thành công tại PVC Land kèm theo các vấn đề kiện buộc ràng bên tiếp thụ vốn góp về quyền và bổn phận của PVC tại PVC Land và nghĩa vụ của PVC Land đối với đối tượng mua hàng, với ngân sách nhà nước sẽ tạo điều kiện để PVC Land hoàn thành dự án, bàn giao căn hộ cho đối tượng mua hàng và tránh khiếu kiện tinh vi kéo dài có thể dẫn đến phá sản PVC Land.


Có thể bạn quan tâm: gia nha dat