Quảng Ngãi: Các công trình khu thành phố, khu dân cư phải chấm dứt 70% tổng quy mô bồi thường mới chấp hành thu hồi, giao đất

Theo đó, tỉnh giấc Quảng Ngãi hợp nhất việc thu hồi, giao đất theo tiến độ đền bù để thực hiện công trình khu thành phố, khu cư dân trên khu vực tỉnh như bắt buộc của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3057/STNMT-QLĐĐ ngày 05/7/2019, nếu dự án bảo đảm 2 điều kiện: diện tích đất đã xong xuôi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm hữu tối thiểu 70% tổng diện tích chấp hành công trình; diện tích lập thủ tục xin giao đất, cho thuê đất theo từng giai đoạn đã được kết thúc công việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; liền vùng, liền thửa, đảm bảo khép kín trong cùng một phân khu chức năng theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất của dự án được xác định tại thời gian giao đất theo đúng pháp luật.

Đối với việc chuyển nhượng quyền dùng đất cho cư dân tự xây dựng nhà đất, yêu cầu Sở Xây đắp phối phù hợp với Sở Khoáng sản và Môi trường và tổ chức can dự rà soát thực tiễn từng dự án; chỉ xem xét và tham vấn UBND thức giấc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người địa phương tự xây đắp nhà đất khi dự án đã hoàn chỉnh các hạng mục cơ sở công nghệ, các hạng mục cơ sở xã hội quan trọng theo đúng luật pháp tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về điều hành đầu tư tạo ra đô thị, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết chấp hành một số điều của Luật Đất đai.

Về việc ban hành Qui định lựa chọn nhà đầu tư chuẩn y hình thức đấu thầu thực hiện dự án khu nhà đất thương mại, khu thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh: Giao Sở Xây đắp hấp thu ý kiến của đại biểu dự họp, hoàn chỉnh lại nội dung dự thảo theo hướng ban hành Thứ tự để hướng dẫn chấp hành, đảm bảo gọn ghẽ, rõ ràng, cụ thể lớp lang quy trình thực hiện, luật pháp chi tiết  mốc thời điểm và công ty chấp hành; phân cấp việc chấp hành nhiệm vụ cho UBND các thị xã, thị trấn và bổ sung thêm nhiệm vụ cho các Ban Quản lý dự án, bảo đảm rút ngắn thời điểm chấp hành và đồng bộ trong việc triển khai thực hiện; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 01/8/2019.

Nam Phong

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: mua nha