'Soi' các chỉ số kinh tế đáng lưu ý của TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2019

Số liệu được Cục Báo cáo TP. Hồ Chí Minh cho thấy GRDP của đô thị trong 6 tháng ước đạt 610.096 tỷ đồng (theo giá hiện hành). Tính theo giá so sánh 2010 đạt 450.768 tỷ đồng, tăng 7,61% so cùng kỳ.

Soi các chỉ số kinh tế đáng chú ý của TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 1.

Trong mức vững mạnh tầm thường của kinh tế đô thị, khu vực nông lâm thuỷ sản tăng 6,01%, đóng góp 0,04 điểm xác suất; công nghiệp và xây đắp tăng 6,07%, đóng góp 1,54% điểm phần trăm; thương mại dịch vụ tăng 7,91%, đóng góp 4,79 điểm phần trăm; thuế vật phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,23%, đóng góp 1,24 điểm xác suất.

Soi các chỉ số kinh tế đáng chú ý của TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 2.

Trong 6 tháng đầu năm, khu vực kĩ nghệ và xây đắp bị bình chọn là có mức vững mạnh chậm trễ. Khởi thủy cốt yếu do lĩnh vực xây đắp giảm 1,53% vì nguồn cung vật phẩm hạn dè bỉu, số lượng dự án nhà đất mới giảm trong khi lĩnh vực công nghệ có mức tăng khá 7,80%.

Đối với thương nghiệp dịch vụ, mức tăng bây giờ được xem là cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Khu vực này được bình chọn là nơi có hoạt động buôn bán sôi nổi, thú vị phổ biến công trình của các chủ đầu tư trong và ngoài nước cùng sự khó khăn quyết liệt.

Soi các chỉ số kinh tế đáng chú ý của TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 3.

Số liệu cũng cho thấy 4 ngành nghề chiếm tỷ trọng cao so với GRDP là thương nghiệp (15,6%), vận tải kho bãi (10,2%), buôn bán BĐS (4,8%), vốn đầu tư ngân hàng (5,7%)

Đây là 4 ngành cốt yếu chiếm 58,8% nội bộ khu vực phục vụ, vì thế cần có cách thức ảnh hưởng 4 ngành này để tạo hiệu ứng lan toả cho toàn bộ Khu vực dịch vụ phát hành mạnh hơn nữa.

Về chỉ số đóng gói kĩ nghệ (IIP), tính phổ biến 6 bốn tuần đầu năm 2019, chỉ số này tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước. 

Soi các chỉ số kinh tế đáng chú ý của TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 4.

Trong đó, ngành khai thác tăng 29,2% cơ bản do hoạt động dịch vụ cung cấp khai thác tăng cường; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,0%; sản xuất và phân chia điện tăng 8,7%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 1,1%.

Về đầu tư nước ngoài, trong khoảng đầu năm đến ngày 20/6, đô thị đã có 572 công trình có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên khu vực với tổng vốn hoàn thành thủ tục đạt 528,8 triệu đô la. Vấn đề chỉnh vốn đầu cơ có 137 lượt dự án với số vốn gia tăng là 285,3 triệu đô la. Tổng vốn hoàn thành thủ tục cấp phép mới và tăng vốn đến ngày 20/6 đạt 814,1 triệu đô la Mỹ, giảm 3,2% so với cùng kỳ. Dường như đó, trên khu vực còn có 2.209 trường hợp nhà đầu tư góp vốn, sắm cổ lỗ phần, tổng vốn đạt 2.274,4 triệu đô la Mỹ, tăng 31,8% so với cùng kỳ.

Soi các chỉ số kinh tế đáng chú ý của TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 5.

Về công ty đối tác đầu cơ, dẫn đầu trong số 54 non sông và vùng cương vực có rót vốn vào TP. Hồ Chí Minh là British Virgin Islands với 9 dự án, vốn là 163,3 triệu đô la, chiếm giữ 30,9% trong tổng vốn. Kế tới là Hàn Quốc với 117 dự án, vốn đầu tư là 137,3 triệu USD (chiếm hữu 26%); Nhật Bản 87 dự án, vốn đầu tư là 105 triệu USD (chiếm hữu 19,9%)...

Soi các chỉ số kinh tế đáng chú ý của TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 6.

Trong khi những dự án được cấp phép mới, trong 6 bốn tuần đầu năm, đô thị đã có 73 công trình chuyển đi thành thị khác, giải tán và rút phép trước thời hạn với vốn đầu cơ 77,2 triệu đô la Mỹ.

N.Dương

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản