Sử dụng công nghệ Nhật: Sông Tô Lịch nước trong, nhìn rõ đáy bùn đang phân huỷ

Sau hơn 2 tuần thể nghiệm ‘Khu vực trình bày xử lý bùn’ bằng công nghệ Nano- Biorecto phân hủy bùn hữu cơ thành CO2 và nước đã có kết quả tích cực.

Sử dụng công nghiệp Nhật: Sông Tô Lịch nước trong, nhìn rõ đáy bùn đang phân huỷ

Theo PV

Vietnamnet

Từ Khóa:


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất