Thủ đô thu phí tham gia nội đô, sẽ phỏng vấn 150 tài xế ô tô cá nhân

Đề án sẽ nghiên cứu dựa trên tình trạng mạng lưới trục đường, phục vụ giao thông công cộng, điểm đỗ xe, phỏng vấn 150 lái xe ô tô tư nhân và 350 hành khách...

Sở GTVT Thủ đô vừa gửi công bố dự toán đề án thu phí công cụ cơ giới và một số khu vực trên khu vực thị trấn có nguy cơ ùn tắc liên lạc và ô nhiễm không gian, để hạn nhạo báng số lượng xe cơ giới đi vào.

Dự toán kinh phí hết gần 500 triệu đồng. Giả dụ được duyệt dự toán, đề án dự kiến sẽ được hoàn thành trong 3 bốn tuần và trình HĐND TP tham gia cuối năm nay.

Trong thông báo dự toán đề án, Sở GTVT Thủ đô sẽ phân tích vòng đai thu phí khép lạ mắt, dự định đặt ở khu vực vòng đai 3, các cửa ngõ vào trọng điểm TP, các trục trục đường chính nhiều lần xảy ra ùn tắc, tác động lớn tới môi trường bao quanh.

Khi ứng dụng khuôn khổ thu phí theo vòng đai, ô tô ngoài vòng đai đi tham gia TP sẽ bị thu phí.

Sở GTVT Hà Nội nói rõ, việc chọn vành đai nào để thu phí sẽ dựa trên các kết quả đánh giá tác động liên lạc trong thời kỳ xây dựng đề án.

Hà Nội thu phí vào nội đô, sẽ phỏng vấn 150 tài xế ô tô cá nhân
Ô tô đi tham gia trong vanh đai 3 sẽ mất phí

Việc áp dụng kỹ thuật công nghệ chuỗi hệ thống thu phí sẽ được Sở GTVT phân tách trên một số khía cạnh đảm bảo giao thông nối tiếp, an toàn.

Đề án sẽ phân tích dựa trên hiện trạng màng lưới tuyến phố, phục vụ liên lạc công cộng, điểm đỗ xe cũng như đặc điểm vận động của người tham gia liên lạc. Phỏng vấn 150 lái xe ô tô cá nhân và 350 hành khách nhằm xác định các điểm vận động, nhận xét của người địa phương về dịch vụ thu phí.

Qua tìm hiểu sẽ xác định đối tượng chịu phí, phạm vi thu cũng như công nghiệp thu phí...

Hà Nội có khoảng gần 10 triệu dân, tập trung đông trong khu vực vòng đai 3, có yêu cầu di chuyển lớn. Có tới trên 80% số điểm ùn tắc tập trung ở khu vực vòng đai 3. 

Sở GTVT Thủ đô nghĩ là, việc thu phí liên lạc là để hạn nhạo báng sự vận động của phương tiện cơ giới tư nhân tham gia các khu vực tập trung mật độ liên lạc cao. Việc này đã được phổ thông nơi trên trái đất như: Singapore, London, Stockholm, Seoul, Dubai... vận dụng chiến thắng.

Tại Singapore, sau khi vận dụng thu phí, tỷ trọng sử dụng vận vận chuyển công cộng gia tăng 1,5 lần (trong khoảng 46% năm 1975 lên 67% năm 1998). Tương tự, tại London đầu năm 2003 chuỗi hệ thống thu phí được khai triển đã làm cho dụng cụ tư nhân giảm đến 25%.

Tuy nhiên, Sở GTVT Thủ đô cho nhân thức, việc vận dụng thu phí ô tô vào nội đô ở Hà Nội cũng như các địa phương trên cả nước phải được tìm hiểu trên hạ tầng đặc điểm và hiện trạng hệ thống liên lạc vận vận chuyển cũng như thói quen chuyển động của người địa phương... mới có thể ứng dụng thành công.

Hà Nội chuẩn bị thu phí ô tô vào nội đô từ vành đai 3

Hà Nội chuẩn bị thu phí ô tô vào nội đô trong khoảng vành đai 3

Sở GTVT Thủ đô vừa hợp nhất với Viện Kế hoạch và sản xuất GTVT (tổ chức giải đáp) kết thúc đề cương trình TP dự thảo thu phí công cụ cơ giới tham gia nội thành.

Vũ Điệp 


Xem thêm: dat xanh