Thứ trưởng Vốn đầu tư Huỳnh Quang Hải bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo

Thứ trưởng Bộ Vốn đầu tư Huỳnh Quang Hải bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo do vi phạm qui định về những nhân tố đảng viên không được làm và nghĩa vụ nêu gương.

Thủ tướng ký quyết định ngày 26/7 kỷ luật bằng cơ chế cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang đãng Hải.

Ông Hải đã vi phạm pháp luật về những yếu tố đảng viên không được khiến cho và các pháp luật của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ đạo cơ bản và UB Kiểm tra TƯ đã thực hiện kỷ luật hồi 04 tuần 6.

Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo

Trước đây, tại kỳ họp thứ 36, UB Kiểm tra TƯ đã kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải, ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Vốn đầu tư.

Nguyên nhân, ông Hải đã thực hiện không nghiêm nguyên tắc doanh nghiệp, sinh hoạt đảng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những yếu tố đảng viên không được khiến, về bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cơ bản, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đơn vị đảng và Bộ Tài chính.

7 Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng dính kỷ luật trong vòng nửa năm

7 Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng dính kỷ luật trong vòng nửa năm

Trong 13 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thơ quản lý bị kỷ luật mới đây có 7 Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng.

T.Nam


Có thể bạn quan tâm: mua nha