Thủ tướng duyệt đầu tư sân golf hơn 1.100 tỷ tại Cần Thơ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Quyết định số 645/QĐ-TTg về việc phê phê duyệt chủ trương đầu cơ công trình Sân golf Cồn Ấu tại xã Hưng Phú, huyện Cái Răng, thành phố Cần Thơ, do Công ty Cổ lỗ phần Vinpearl làm cho chủ đầu tư.

Theo đó, Thủ tướng ưng ý đầu cơ xây dựng và kinh doanh công trình sân golf 18 lỗ, quy mô khu đất là 77,31 ha, với vốn đầu cơ trên 1.139 tỷ đồng, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, thời kỳ điều hành từ năm 2021 - 2069.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND đô thị Cần Thơ chịu nghĩa vụ về các tin tức, số liệu lên tiếng tại thủ tục công trình, các nội dung giải trình, tiếp thụ của chủ đầu tư và các nội dung đã thẩm định theo qui định của quy định; lãnh đạo các tổ chức tác dụng kiểm tra, giám sát việc phóng thích mặt bằng, tái định cư, huấn luyện, bố trí việc làm cho công phu tại địa phương, chắc chắn của nhà đầu tư đối với các công huân bị thu hồi đất thi hành dự án;

Việc chấp hành công trình theo đúng luật pháp của pháp luật và tiến độ đã chắc chắn; việc khai thác nguồn khoáng sản nước và xả nước thải tham gia nguồn nước (nếu có) theo luật pháp của qui định; việc thi hành Dự án phù hợp với Quy hoạch phòng chống sạt lở các sông, rạch trên địa bàn thị trấn Cần Thơ.

Thủ tướng giao Công ty Cổ lỗ phần Vinpearl chịu bổn phận trước qui định về tính chân thực, chính xác các tin tức, số liệu, nội dung hồ sơ công trình. Trong giai đoạn thi hành dự án phải đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các pháp luật của quy định về đầu cơ, xây đắp, đất đai, khoáng sản không gian, tài nguyên nước và các qui định của pháp luật can hệ khác; 

Đảm bảo chấp hành đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng pháp luật của pháp luật để thực hiện dự án theo tiến độ đã chắc chắn; chịu nghĩa vụ về hiệu quả đầu tư; cùng lúc, phối phù hợp với Bộ Tài nguyên và Không gian về việc thay đổi diện tích sân golf trong Quyết định phê phê duyệt Thông báo đánh giá tác động không gian theo qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


Có thể bạn quan tâm: gia nha dat