Tổng bí thư, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thơ, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bữa nay chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ.

XEM CLIP:

Tham dự có đại diện chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, các ban đảng, các bộ, lĩnh vực có liên quan.

Bộ Chính trị đã nghe Ban cán sự đảng Chính phủ thông báo về định hướng hoàn thành thể chế giễu, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài tới năm 2030. Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tế hơn 30 năm đầu tư nước ngoài, quan niệm giám định của các công ty tác dụng, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị đã quyết định ra nghị quyết chuyên đề về yếu tố quan trọng này.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị
Quang quẻ cảnh cuộc họp
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị
Tổng bí thơ, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ huy cuộc họp

Xem xét Tờ trình của Đảng ủy Công an Trung ương và ý kiến đánh giá của các tập đoàn có can dự, trên cơ sở vật chất tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 và đòi hỏi cấp bách hiện giờ, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị mới về tiếp tục tăng nhanh lãnh đạo, lãnh đạo công việc phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới để thay chỉ thị số 21. 

Sau khi xem xét Tờ trình của Báo chí Cộng sản và quan điểm đánh giá của các tổ chức có can dự, Bộ Chính trị đã hợp nhất ra quyết định mới về tác dụng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tin báo Cộng sản. 

Trên cơ sở vật chất chú ý tờ trình của Ban đơn vị Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định vài trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Theo TTXVN

Bộ trưởng Y tế làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ TƯ

Bộ trưởng Y tế khiến Trưởng Ban Bảo kê, chăm sóc sức khoẻ TƯ

Ban Công ty Trung ương vừa đơn vị lễ báo cáo quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản