TP.HCM phụ cấp tối đa 1 tỉ đồng cho người có kỹ năng đặc biệt

Yếu tố 15 qui định về chế độ động viên nghiên cứu kỹ thuật, phát huy năng lực trí óc và phát triển công nghiệp của Quyết định 17/2019 nêu rõ về các chính sách này.

Theo đó, chuyên gia, nhà kỹ thuật, người có kỹ năng khác lạ có nhà cửa, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, biện pháp, sáng kiến, thay đổi công nghệ công nghệ, hoặc thành quả, cồng trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục – sport (gọi tắc là nhà cửa) trong khoảng cấp đô thị hoặc tương đương trở lên được công ty, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt y, công nhận bằng văn phiên bản thì được hưởng phụ cấp tạo động lực bằng 1% tổng ngân sách thành phố cho trả cho nhà cửa đó, nhưng không thấp hơn 50 triệu tiền việt/người/công trình.

Trường thích hợp tổng mức ngân sách thành phố đầu tư cho tòa tháp đã được phê duyệt, cấp phép hoặc công nhận chính thức vượt quá 100 tỉ đồng thì chuyên gia, nhà kỹ thuật, người có khả năng khác biệt thừa hưởng khuyến kích tối đa là 01 tỉ đồng/người/nhà cửa.

Riêng người có tài năng khác biệt thì căn cứ kết quả thi hành nhiệm vụ, chừng đóng góp và trị giá, tầm cỡ của thành công, giải thưởng thực hiện được trong thời gian công việc theo phù hợp đồng thú vị đã ký sẽ thừa hưởng mức động viên tối đa 01 tỉ đồng/người.

Trong khi đó, người có khả năng khác biệt còn hưởng cung cấp sinh hoạt phí hàng bốn tuần theo năng lực, thắng lợi tư nhân đã giải quyết được từ 30 - 50 triệu tiền việt/bốn tuần. Mức hỗ trợ này đã bao gồm lương bổng hàng tháng, các khoản phụ cấp hẳn nhiên lương (nếu có).

Tùy thuộc vào từng trường thích hợp chi tiết, các hội đồng lôi cuốn, tuyển lựa chọn chuyên gia, nhà công nghệ và người có khả năng đặc biệt của đô thị buộc phải mức hỗ trợ sinh hoạt phí hàng 04 tuần để UBND phố lưu ý, quyết định.

Người có khả năng đặc biệt còn được trợ cấp ban sơ (chỉ một lần và vận dụng cho lần ký hợp đồng đầu tiên) 100 triệu đồng để động viên và bình ổn công tác.

Đồng thời, được hỗ trợ về nhà ở khi có khó khăn bằng việc bố trí nhà công vụ. Trường thích hợp không sắp xếp được nhà công vụ thì được lưu ý, cung cấp tối đa 50% kinh phí thuê nhà và số tiền cung cấp không quá 7 triệu đồng/tháng.

Quyết định 17/2019 sẽ có hiệu lực trong khoảng ngày 15-7-2019.

Theo Trúc Phương

Quy định TPHCM


Xem nhiều hơn: mua dat