Ban Bí thơ: Chuẩn bị hoàn thành nhiệm kỳ có cán bộ giữ bản thân mình, lánh né vì sợ 'mất phiếu'

Có cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém, không thi hành cắt cử, điều động 

Ngày 13/8, Tổng Bí thư, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công việc cán bộ để sẵn sàng tốt nhân lực đại hội đảng bộ các ngành và Đại hội 13.

Ngày 15/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Túc trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ký ban hành kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp diễn chỉnh đốn công tác cán bộ để sẵn sàng tốt nhân lực đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng.

Theo Ban Bí thư, trong khoảng sau Đại hội 12 đến nay, Ban Thi hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khác biệt đon đả, coi trọng công tác cán bộ; cấp uỷ, đơn vị đảng các đơn vị quản lý đã nghiêm chỉnh thi hành các quy định của T.Ư, nhờ đó, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đã có chuyển biến tích cực.

Chi tiết, việc bổ dụng, đề bạt, yếu tố động, luân chuyển, xét thăng cấp bậc hàm, chấp hành chế độ đối với cán bộ... đã bám sát tiêu chuẩn, yếu tố kiện, trật tự theo pháp luật; chất lượng cán bộ được nâng lên một bước.

Dĩ nhiên, qua nắm tình hình, quan niệm đề đạt của vài cấp uỷ, công ty đảng và thực tại công việc cán bộ những nhiệm kỳ vừa qua, Ban Bí thư thấy:

Mỗi khi đến thời gian chuẩn bị chấm dứt nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, công việc cán bộ lại hiện ra thể hiện "tư duy nhiệm kỳ", "cục bộ", "thân quen", "ích lợi nhóm", mất dân chủ, thiếu kiểu mẫu, "nể nả, thuận tiện", "chạy chọt, di chuyển, tranh thủ lẫn nhau" trong quy hoạch, đề bạt, bổ dụng, thăng cấp bậc hàm, thi hành chế độ đối với cán bộ...

Ngoài ra đó, có nơi, cấp uỷ viên, Ủy viên BTV, người đứng đầu cấp uỷ còn chứng nhận tái cử có hiện tượng giữ bản thân mình, né tránh, ngại va chạm, không chăm sóc xây dựng đội ngũ cán bộ cận kề; thiếu tích cực triển khai các mặt công việc, nhất là những việc không dễ dàng, mẫn cảm, tinh vi vì sợ "mất phiếu", ảnh hưởng đến bạn dạng thân, gây ra sự bê trệ trong giải quyết, khắc phục công việc tầm thường.

Đơn nhất có nơi người đứng đầu đến tuổi nghỉ hưu, nhưng không chủ động sẵn sàng người thay thế; có cán bộ tinh thần đơn vị kỷ luật kém, không thi hành sự phân công, nhân tố động của cấp có thẩm quyền...

"Những hạn giễu cợt, yếu kém trên đã gây gian truân, làm mất rộng rãi công tích của cấp có thẩm quyền và các tập đoàn tác dụng trong công việc cán bộ, tạo dư luận không tốt", kết luận của Ban Bí thư nêu.

Cương quyết không yêu cầu nhân lực có biểu thị chạy chọt, đi lại, tranh thủ lẫn nhau

Để chủ động phòng ngừa, Ban Bí thư đòi hỏi các ngành uỷ, công ty đảng, đồng đội chỉ đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy nhạo báng, qui định của Đảng, Nhà nước về công việc cán bộ; sẵn sàng thật tốt đại hội đảng bộ các đơn vị quản lý tiến đến Đại hội 13.

Việc quy hoạch, cất nhắc, bổ dụng, thăng cấp bậc hàm, chỉ định, giới thiệu, vấn đề động, luân chuyển và chấp hành chính sách đối với cán bộ phải căn cứ tham gia tiêu chuẩn, yếu tố kiện (cơ cấu, số lượng, độ tuổi, tín nhiệm...), thứ tự, chế độ, chế độ theo đúng luật pháp.

Cương quyết không buộc phải, quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín...; vi phạm nguyên lý dồn vào một chỗ dân chủ, mất kết hợp, "toàn bộ", "lợi ích hàng ngũ"; thiếu kiểu mẫu, không sẵn sàng thi hành sự cắt cử, nhân tố động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, phung phá, bị động, gây thất thoát tiền nong, của nả của nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn dè bỉu, có biểu thị "chạy chọt, đi lại, tranh thủ lẫn nhau"; thiếu tích cực trong công việc, sợ trách nhiệm, "dĩ hoà vi quý"...

Dường như đó, Ban Bí thơ cũng yêu cầu phải tuân thủ các nguyên lý của Đảng; bảo đảm sự chỉ đạo dồn vào một chỗ, thống nhất của cấp uỷ, doanh nghiệp đảng, tập thể chỉ huy có thẩm quyền. đề cao vai trò, nghĩa vụ nêu gương của đồng đội lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị đảng...

Đối với những việc không dễ dàng, phức tạp, mẫn cảm hoặc ở những nơi nội bộ có biểu hiện mất liên kết thì càng phải kiểm soát nguyên lý, đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, thi hành nghiêm quy chế, pháp luật.

Ban Bí thơ giao giao Tiểu ban Bảo kê chính trị nội bộ T.Ư và tập đoàn bảo vệ chính trị nội bộ các cấp bắt đầu rà soát, thẩm tra, giám định, kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc thẩm quyền; bắt buộc cụ thể mức độ sử dụng, sắp xếp để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời, giao Ban Công ty T.Ư, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng, các ban đảng ở T.Ư và các cơ quan can hệ, theo tác dụng, nhiệm vụ, thẩm quyền, rà soát, giám sát công việc cán bộ theo pháp luật hiện hành và kết luận này;

Kịp thời công bố Bộ Chính trị, Ban Bí thơ về kết quả chấp hành và có giải pháp chỉnh đốn, xử lý nghiêm minh đối với những công ty, cá nhân vi phạm.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức trẻ


Xem tại: mua dat