Bộ GTVT phân trần nguyên do tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông trễ hứa hẹn 8 lần

 Bộ GTVT nêu lý lần chần án tuyến phố sắt Cát Linh - Hà Đông liên tục chậm rãi tiến độ và nói rõ nghĩa vụ của Tổng thầu TQ cũng như các bên can hệ.

Giải đáp kiến nghị của cử tri Hà Nội về vài công trình con đường sắt thành phố tại địa phương này, Bộ GTVT cho nhân thức, với tuyến con đường sắt Cát Linh - Hà Đông, công trình này chậm trễ có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Nguồn gốc chủ quan là do thiết kế hạ tầng thuở đầu qua quýt, chưa lường hết công năng nên phải nhân tố chỉnh, bổ sung; chờ giải ngân vốn mượn kéo dài; Tổng thầu EPC (Tập đoàn Cục 6 Đường sắt TQ) thiếu trải nghiệm khiến tổng thầu, kinh nghiệm kiến tạo, chưa chấp hành theo đúng cam đoan về tiến độ, nhưng chế tài giải quyết chưa trọn vẹn.

Duyên cớ khách quan được chỉ ra là do đủng đỉnh phóng thích mặt bằng; không những thế luật pháp giữa Việt Nam và TQ khác biệt; Qui định thích hợp đồng EPC của Việt Nam chưa trọn vẹn.

Bên cạnh, sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 trong thềm đất liền của Việt Nam đầu tháng 5/2014 ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện dự án.

Bộ GTVT phân trần lý do đường sắt Cát Linh- Hà Đông trễ hẹn 8 lần
Sau đa dạng lần thất hẹn, công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa thể hoàn thành đưa tham gia khai thác thương mại

Về bổn phận, ngoài việc đưa ra danh sách bổn phận của tổng thầu, Bộ GTVT cũng nhận trách nhiệm về mình; đưa ra danh sách thêm nghĩa vụ của tư vấn thiết kế, giải đáp giám sát, UBND Hà Nội (chậm trễ giải phóng mặt bằng).

Khác biệt, theo Bộ GTVT, có một vài nội dung tổng thầu không thực hiện theo chỉ huy của bộ; Bộ đã có văn bạn dạng lên tiếng Thủ tướng, các tập đoàn can dự hỗ trợ chỉ huy giải quyết.

Ban quản lý công trình đường sắt đã được yêu cầu rà soát hợp đồng EPC để xử lý bổn phận các đối tác, giải quyết các khiếu kiện trong trường phù hợp quan trọng.

Lỡ hẹn 8 lần, Bộ GTVT lại hứa tiến độ đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Lỡ hứa 8 lần, Bộ GTVT lại hứa hẹn tiến độ trục đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thay vì đưa ra thời điểm chi tiết, Bộ GTVT lại đưa ra cam đoan chung bình thường sẽ hoàn thành công trình tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong năm 2019.  

Vũ Điệp  


Đọc thêm: gia dat saigon