Bộ Tài chính: Bamboo Airways lỗ hơn 300 tỷ sau 3 tháng bay

Bamboo Airways được phê phê chuẩn chủ trương đầu cơ ngày 9/7/2018 với tổng vốn đầu tư là 700 tỷ đồng, quy mô khai thác đến năm 2023 là 10 máy bay. Theo giấy má đề nghị điều chỉnh công trình, Bamboo muốn yếu tố chỉnh diện tích đầu tư đến năm 2019 là 22 phi cơ và đến 2023 là 30 phi cơ với tổng mức đầu tư là 8.300 tỷ đồng, tăng 7.600 tỷ, tương ứng 11,8 lần.

Trả lời văn bản của UBND tỉnh Bình Định đề nghị góp ý giấy tờ yêu cầu vấn đề chỉnh công trình của Bamboo Airways, Bộ Nguồn vốn đề nghị UBND thức giấc lấy ý kiến của Bộ GTVT về việc rà soát, thẩm định các điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật vận chuyên chở hàng không dân dụng theo quy mô tăng thêm của Bamboo Airways để đảm bảo bình yên, an ninh phù hợp với luật pháp của Việt Nam và quốc tế.

Bộ Vốn đầu tư cũng đòi hỏi thuyết minh và vấn đề chỉnh Dự án cần phân tích rõ hiệu quả kinh tế - xã hội dự kiến đem đến và các ảnh hưởng khác đến địa phương cũng như cơ sở tính toán nguồn ngoại tệ, dự kiến lôi cuốn trong khoảng chuyển vận khách quốc tế, làm cho cơ sở bình chọn hiệu quả của công trình.

Đáng chú ý, trong văn phiên bản gửi đi của Bộ Tài chính đã đề cập đến bức chụp tài chính của Bamboo Airways.

Dẫn ra số liệu tại Bảng bằng phẳng kế toán ngày 30/4/2019 của công ty Tre Việt, Bộ Nguồn vốn cho biết vốn chủ sở hữu của công ty là 981,47 tỷ đồng (trong đó: vốn góp là 1.300 tỷ; lãi chưa phân phối là -318,5 tỷ đồng); tổng nguồn vốn là 2.200,6 tỷ đồng.

Tất nhiên, tổng nợ phải trả ngắn hạn là 1.219 tỷ đồng (trong đó: vay và nợ thuê nguồn vốn ngắn hạn là 700,6 tỷ đồng, doanh nghiệp không có nợ dài hạn); Tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng tài chính là 55,4%; Lợi nhuận sau thuế là -329,4 tỷ đồng.

Theo Bộ Nguồn vốn, do doanh nghiệp mới khởi đầu khai thác buôn bán trong khoảng đầu năm 2019, bởi thế tại thời gian này chưa có đủ cơ sở để đánh giá hiệu quả đóng gói sản phẩm của doanh nghiệp và năng lực vận động vốn đầu tư từ nguồn thu nhập khai thác để bù đắp khoản vốn đầu cơ ngày càng tăng như trong thuyết minh yếu tố chỉnh Công trình (huy động 7.000 tỷ đồng, chiếm giữ 84,34% tổng mức đầu tư).

Trong khi, theo số liệu tại Bảng bằng vận kế toán tại ngày 30/4/2019, Tre Việt có vốn góp là 1.300 tỷ; tổng nguồn vốn là 2.200,6 tỷ đồng.

Đương nhiên, khoản phải thu về cho mượn ngắn hạn tại thời gian này là 1.062,4 tỷ đồng (chiếm hữu 48,27% tổng tài sản).

"Như vậy, số vốn góp chủ chiếm hữu của Công ti Tre Việt căn bản đang được Công ti dùng một phần để cho mượn ngắn hạn. Song chưa có thuyết minh cụ thể về đối tượng mượn, của cải đảm bảo, phương thức thu hồi các khoản mượn, bởi vậy có thể có những khó khăn trong việc thu hồi để đáp ứng tiến độ khai triển Dự án", Bộ Vốn đầu tư cho biết.

Bộ Nguồn vốn cũng tham chiếu thêm lên tiếng vốn đầu tư đã được kiểm toán chủ quyền năm 2018 của CTCP Tập đoàn FLC là công ti mẹ của Bamboo Airways.

Theo đó, tại thời gian 31/12/2018, tổng nợ phải trả là 13.697 tỷ đồng bằng 59,3% tổng của nả. Tỷ trọng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 146%. Với những con số này, Bộ Vốn đầu tư nghĩ là hoạt động kinh doanh của FLC phụ thuộc rộng rãi vào cách thức vận động vốn bằng mượn nợ.

"Do vậy trong trường hợp Tổ chức kinh doanh FLC (chủ chiếm hữu của Công ti Tre Việt) chắc chắn bảo lãnh thực hiện mọi bổn phận của Tổ chức kinh doanh Tre Việt phát sinh từ các phù hợp đồng thuê, tậu phi cơ (như Quyết nghị của Hội đồng quản trị Tổ chức kinh doanh FLC đã chấp hành trong năm 2018 để Tổ chức kinh doanh Tre Việt thuê phi cơ) hoặc bất cứ một nghiệp vụ kinh tế nào khiến cho đổi mới chiếm hữu của Công ty Tre Việt thì Công ty FLC và Tổ chức kinh doanh Tre Việt quan trọng phải có công bố làm cho rõ, giải trình về năng lực, khả năng vốn đầu tư để thực hiện bổn phận bảo lãnh, nghĩa vụ có can dự, cũng như kĩ năng vận động vốn đầu cơ được thuyết minh trong giấy má nhân tố chỉnh Dự án", Bộ Vốn đầu tư cho biết.

Bộ Vốn đầu tư cũng buộc phải nhà đầu tư bổ sung phương thức huy động, thu hồi vốn (vốn chủ chiếm hữu, vốn vay) để khai triển Dự án theo phương án khai triển Công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hình như đó, UBND tỉnh giấc Bình Định cũng chịu nghĩa vụ giám sát, công ty kiểm ra công đoạn triển khai dự án.

Hà Thu

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: gia nha dat