Dự thảo Luật Công sức sửa đổi: VCCI và 6 Hiệp hội khẩn thiết gửi kiến nghị tới Quốc hội và Chính phủ

Bản kiến nghị được gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban các vấn đề phường hội Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công tích – Thương binh và Thị trấn hội và Bộ Tư pháp.

Theo đó, Phòng Thương nghiệp và Công nghiệp vietnam (VCCI) và 6 Hiệp hội kiến nghị gồm Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản vn (VASEP), Hiệp hội Dệt may vn (VITAS), Hiệp hội Da giày - Túi xách vietnam (LEFASO), Hiệp hội Công ty Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI), Hiệp hội Công ty Điện tử vn (VEIA) và Hiệp hội Đơn vị Mỹ tại Việt Nam (AmCham).

Kiến nghị đề cập tới 5 vấn đề được cho là cần thiết được quy định tại Dự thảo Bộ Luật Công lao sửa đổi. Các công ty nghĩ là, nếu các qui định này được áp dụng sẽ tác động hiểm nguy đến hoạt động chế biến của tổ chức.

Cho nên, VCCI và các Hiệp hội thiết tha ước muốn được lắng tai quan niệm."Sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Công tích cho thích hợp với tinh thần hội nhập quốc tế của vietnam cũng như bảo đảm mối quan hệ công huân hài hòa, ổn định và hiện đại giữa người lao động và người sử dụng công lao nhằm xây dựng sườn pháp lý cho các luật pháp Pháp luật càng ngày càng hoàn thành hơn", kiến nghị nêu rõ.

Thực ra, đây không phải lần đầu, VCCI và các Hiệp hội đơn vị kiến nghị đến 5 điều này. Những khó khăn đã được các đơn vị kiến nghị tại phổ biến Diễn đài như Diễn đài Đơn vị vn (VBF), Diễn đàn kinh tế cá nhân vn… Nhưng việc VCCI và 6 Hiệp hội cùng ký tầm thường một văn bản để thống nhất kiến nghị thì có thể xem là lần đầu. Vấn đề này có nghĩa, các tổ chức trong phổ quát lĩnh vực, ngành nghề đang có phổ biến mối lo về những ảnh hưởng không ước muốn của những buộc phải trong Dự thảo Bộ luật Công huân sửa đổi.

Chi tiết, VCCI và các Hiệp hội đại diện số đông tổ chức kiến nghị, thứ nhất, về số giờ làm cho thêm tối đa trong một năm và tiền lương làm cho thêm giờ, các tổ chức kính đề xuất xem xét tăng mức thời giờ khiến cho thêm tối đa hằng năm trong khoảng 200 giờ lên 300 giờ (đối với các ngành nghề phổ biến).

Riêng đối với vài trường hợp khác lạ do Chính phủ qui định, người sử dụng công sức có thể tăng số giờ khiến cho thêm từ 400 giờ lên 500 giờ với nhân tố kiện là có nhu cầu kinh doanh quang minh chính đại như các ngành nghề phục vụ xuất khẩu, dịch vụ đơn hàng… và được sự đồng ý của người lao động đối với công việc khiến cho thêm giờ.

Trong khi đó, lương bổng khiến cho thêm giờ, doanh nghiệp kiến nghị không luật pháp trả lương lũy tiến làm thêm giờ để có thể đảm bảo tính cạnh tranh với các đất nước khác.

Thứ hai, qui định giờ khiến cho việc trong tuần, doanh nghiệp kiến nghị không giảm thì giờ làm việc xuống 44 giờ/tuần, giữ nguyên số giờ làm cho việc tiêu chuẩn như bây chừ là 48 giờ/tuần.

Thứ ba, về thời hạn của Giấy phép công lao tối đa 2 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.Các tổ chức xin kiến nghị giữ nguyên luật pháp như Luật hiện hành, không hạn chế giễu số lần gia hạn Giấy phép công huân của người công sức nước ngoài như trong Dự thảo Bộ Luật. song song nâng thời hạn cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài trong khoảng nhì năm lên ba năm.

Thứ tư, khái niệm về giờ khiến thêm, doanh nghiệp kiến nghị giữ nguyên định nghĩa về tiền lương như qui định tại Bộ Luật hiện hành, là "khoản tài chính" mà người dùng lao động trả cho người lao động để chấp hành công tác theo thỏa thuận.

Thứ năm, doanh nghiệp kiến nghị không qui định về vấn đề pháp luật "công ty bố trí cho tổng thể công viên chức nghỉ 1, 2 ngày để thực hiện quyền công đoàn" tham gia trong Dự thảo Bộ Luật Lao động.

Theo Thy Hằng

Theo Diễn đài Tổ chức


Xem nhiều hơn: dịch vụ nhà đất