NHNN bổ nhậm Phó Cục trưởng Cục Giám sát an toàn hệ thống các doanh nghiệp nguồn đầu tư

Nhà băng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công ty lễ công bố Quyết định bổ nhậm ông Phan Mạnh Cường, Trưởng phòng Phòng quản lí thông tin và Xử lí dữ liệu thuộc Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (Cục IV) giữ chức phận Phó Cục trưởng Cục Giám sát an ninh chuỗi hệ thống các đơn vị nguồn hỗ trợ kể từ ngày 1/9. Thời hạn giữ chức vụ của ông Phan Mạnh Cường là 5 năm, kể trong khoảng ngày được bổ nhiệm.   

Cục Giám sát an ninh hệ thống các công ty nguồn đầu tư là doanh nghiệp thuộc Tổ chức Thanh tra, giám sát nhà băng, trực thuộc NHNN. Tổ chức Thanh tra, giám sát nhà băng có tính năng thực hiện tác dụng tham mưu, giúp Thống đốc Nhà băng Nhà nước điều hành nhà nước đối với các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ, chi nhánh nhà băng nước ngoài, quản lý nhà nước về công việc thanh tra, giám sát nhà băng, khắc phục khiếu nại, tố giác, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi,...

Diệp Trằn

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất