Những điều cần nhân thức về hệ số yếu tố chỉnh giá đất 2019 | MuaBanNhaDat

UBND TP vừa ban hành Luật pháp về hệ số yếu tố chỉnh giá đất năm 2019 để xác định giá đất chi tiết ứng dụng đối với các trường thích hợp tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Nhân tố 172 và khoản 3 Nhân tố 189 của Luật Đất đai.

Theo đó, hộ mái ấm, cá nhân đang dùng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất theo khoản 30 Vấn đề 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo cách thức giao đất có thu tiền dùng đất, Mức giá đấu giá quyền dùng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền dùng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời điểm thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có trị giá (tính theo giá đất trong bảng giá đất do UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành) dưới 30 tỷ đồng;

Đối với trường thích hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để yếu tố chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ, BĐS, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên;

nhung dieu can biet ve he so dieu chinh gia dat 2019

Có nhiều điểm khác lạ về hệ số yếu tố chỉnh giá đất năm 2019

Giá thuê đất thanh toán thuê hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích buôn bán thương mại, dịch vụ, bất động sản); giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; xác định trị giá quyền sử dụng đất để tính tham gia giá trị tài sản của tổ chức, công ty, công ty theo khoản 2, khoản 3 Điều 101, khoản 4 Điều 102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Hệ số yếu tố chỉnh giá đất được vận dụng tùy theo từng đội ngũ đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn huyện, quận và các yếu tố khiến tăng, hạ thấp giá đất.

Qui định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2019, thay thế qui định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn TPHCM.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem nhiều hơn: bds