Thủ tướng chính thức ký quyết định đến hết 2020 cổ phần hóa Agribank, TKV, Vinafood 1, Vicem, Mobifone, VNPT, SJC và hàng chục tổng công ty lớn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê phê chuẩn Danh mục doanh nghiệp chấp hành cũ kĩ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, có 93 công ty thực hiện cũ rích phần hóa đến hết năm 2020.

Cụ thể, có 4 doanh nghiệp chấp hành cổ lỗ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% vốn yếu tố lệ trở lên gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát hành vùng quê; Công ty Công nghiệp Than - Khoáng sản vietnam - Tổ chức kinh doanh mẹ; Tổng tổ chức kinh doanh Lương thực miền Bắc; Công ti TNHH một thành viên Khoáng sản.

Có 62 tổ chức chấp hành cũ kĩ phần hóa, nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ. Trong đó có phổ biến danh tiếng đình đám như Tổng công ty viễn thông Mobifone, Tập đoàn bưu chính viễn thông vietnam (VNPT), Tổng công ty Cà Phê, Tổng công ty công nghiệp xi măng vietnam (Vicem), Tổng công ti Vận vận chuyển Hà Nội, Tổng tổ chức kinh doanh Đầu cơ và phát triển cơ sở vật chất đô thị (UCID),

Dường như đó, có 27 doanh nghiệp thi hành cũ kĩ phần hóa, nhà nước nắm giữ trong khoảng 50% vốn nhân tố lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cũ kĩ phần. Bao bọc gồm: Tổng công ty Đầu tư tạo ra nhà và thị trấn (HUD), Tổng tổ chức kinh doanh Giấy vn, Quà bạc rubi Sài Gòn (SJC).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ quản lý lĩnh vực, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giấc, Hội đồng thành viên công ty kinh tế, tổng công ty có bổn phận công ty, khai triển chấp hành cũ kĩ phần hóa (hoàn thành thông báo giá trị doanh nghiệp) đúng ý tưởnrg; xây dựng lộ trình tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi cổ hủ phần hóa bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu pháp luật.

Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ toạ UBND cấp tỉnh giấc, Hội đồng thành viên cơ quan kinh tế, tổng công ty thông báo Thủ tướng Chính phủ lưu ý, quyết định việc yếu tố chỉnh tỷ trọng vốn nhà nước nắm giữ tại các đơn vị chế biến và cung ứng sản phẩm, phục vụ công ích; những trường thích hợp đặc thù, có vai trò quan trọng trong phát hành kinh tế tại địa phương, phục vụ ý tưởnrg tạo ra ngành và các trường hợp đặc biệt khác.

song song báo cáo Thủ tướng Chính phủ để ý, quyết định đối với trường hợp Nhà nước cần nắm giữ trong khoảng 36% tới 50% vốn vấn đề lệ khi thi hành cổ lỗ phần hóa các tổ chức thuộc diện Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ hủ phần.

Định kỳ hàng quý và trước ngày 30/9/2020 lên tiếng kết quả thực hiện cũ rích phần hóa công ty gửi Bộ Chiến lược và Đầu tư, Bộ Nguồn vốn và Ban Lãnh đạo Đổi mới và Phát triển tổ chức tổng thích hợp, công bố Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ quản lý ngành nghề, Chủ toạ UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên công ty kinh tế, tổng công ti chịu bổn phận về việc không kết thúc cũ rích phần hóa theo đúng tiến độ quy định.

Tương tự chỉ còn khoảng 1 năm 3 bốn tuần để cũ kĩ phần hóa 93 Tổng tổ chức kinh doanh, Tổ chức nhà nước, sẽ là một khối công tác to đùng trong bối cảnh hoạt động mua bán trồi sụt như hiện nay.

Tâm An

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dịch vụ bất động sản