Video dò hỏi: Mánh lới lạ trong phòng thi Đại học Quốc tế Bắc Hà

Thậm chí số lượng thí sinh và tần suất công ty thi còn lớn hơn. Thông tin ghi trên chứng chỉ được cấp bởi Đại học Quốc tế Bắc Hà cũng có phổ quát tín hiệu thất thường...

Đoạn ghi hình khảo sát: Thủ đoạn lạ trong phòng thi Đại học Toàn cầu Bắc Hà

Theo Hàng ngũ PV

Công sức


Xem nhiều hơn: dịch vụ bất động sản