Bí thơ Tỉnh ủy Khánh Hoà xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 20/9, một lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hoà xác thực: Ông Lê Thanh Quang - Bí thơ Tỉnh giấc ủy Khánh Hoà, vừa có đơn gửi Ban thường vụ Thức giấc ủy và các công ty Trung ương xin nghỉ hưu trước tuổi vì nguyên nhân sức khoẻ.

“Anh Quang đãng đã khiến cho đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để đi chữa bệnh. Việc cho anh Quang quẻ nghỉ hưu hay không thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương vì anh Quang là Ủy viên Trung ương Đảng, thuộc diện quản lý của Ban Bí thư và Bộ Chính trị”, vị chỉ đạo này cho hay.

Ông Lê Thanh Quang sinh ngày 9/9/1960, quê ở phố Vĩnh Trung, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Ngày 30/9/2010, ông Lê Thanh Quang đãng được bầu khiến cho Bí thơ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ngày 18/1/2011, ông Lê Thanh Quang quẻ đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tới ngày 24/9/2015, ông Lê Thanh Quang tái thắng cử Bí thơ Thức giấc ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 26/1/2016, Lê Thanh Quang quẻ tái đắc cử Ủy viên Ban Thi hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại kỳ họp thứ 38, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban Thường vụ tỉnh giấc ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh giấc Khánh Hòa đã thiếu trách nhiệm, thả lỏng chỉ huy, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra phổ biến vi phạm, thiếu sót nguy hiểm trong công việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây đắp. Ngoài ra đó, Ban thường vụ tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh giấc Khánh Hòa còn vi phạm các luật pháp của Đảng, luật pháp của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây đắp, tài chính, thuế, gây hậu quả rất nguy hiểm, làm cho thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách nhà nước. Ông Lê Thanh Quang đãng chịu bổn phận chính về những vi phạm, thiếu sót của Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy Khánh Hòa.

Theo Lữ Hổ

Tiền phong


Xem nhiều hơn: bds