Bộ Tài chính đưa ra phổ thông buộc phải mới về ngành nghề kinh doanh bảo hiểm

Bộ Nguồn vốn cho biết, Luật số 42 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Buôn bán bảo hiểm, Luật Chiếm hữu trí não đã được Quốc hội duyệt ngày 14/6/2019 và có hiệu lực trong khoảng ngày 1/11/2019 để sửa đổi, bổ sung Luật Buôn bán bảo hiểm về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và vài nhân tố của Luật Chiếm hữu trí tuệ. 

Về căn bản, Luật số 42 đã bổ sung các nội dung chế độ qui định việc cung cấp, dùng phục vụ phụ trợ bảo hiểm và điều hành, giám sát đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm tại thị trường Việt Nam.

Thủ tướng cũng đã ban hành danh mục và phân công Bộ Vốn đầu tư chủ trì biên soạn thảo văn phiên bản quy định cụ thể chấp hành Luật số 42 theo trình tự giấy tờ rút gọn.

Theo đó, Bộ Nguồn vốn biên soạn thảo Nghị định để sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định bao gồm: Nghị định 73 pháp luật cụ thể thi hành Luật Buôn bán bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Buôn bán bảo hiểm; Nghị định 98 luật pháp về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành nghề kinh doanh bảo hiểm, buôn bán xổ số và Nghị định 48 ngày 21/3/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 98P quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực buôn bán bảo hiểm, buôn bán xổ số.

Dự thảo Nghị định bổ sung một vấn đề tham gia Nghị định số 73 để qui định về vấn đề kiện về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với tư nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức tương ứng với mỗi loại hình phục vụ phụ trợ bảo hiểm, chi tiết:

Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn bảo hiểm, dự thảo qui định trình độ văn bằng, chứng chỉ tương đương với trình độ của cá nhân cung cấp dịch vụ giải đáp bảo hiểm chủ quyền là có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên lĩnh vực bảo hiểm hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên lĩnh vực khác và chứng chỉ về trả lời bảo hiểm.

Đối với cá nhân trực tiếp thi hành hoạt động bình chọn không may bảo hiểm, dự thảo qui định là có văn bằng trong khoảng đại học trở lên về chuyên ngành nghề quản trị rủi ro hoặc có văn bằng trong khoảng đại học trở lên về chuyên lĩnh vực khác và chứng chỉ về đánh giá không may bảo hiểm.

Đối với cá nhân trực tiếp thi hành hoạt động tính toán bảo hiểm, trình độ văn bằng là trong khoảng đại học trở lên và nhân tố kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn chấp hành, theo hướng vấn đề kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm trong đơn vị tương đương chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm sức khỏe và cao hơn tiêu chuẩn của chuyên gia tính toán phòng ngừa và kĩ năng trả tiền của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, công ty tái bảo hiểm.

Mức phạt lên tới 60-70 triệu đồng 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nhân tố của Nghị định số 98 (đã được sửa đổi, bổ sung một số vấn đề theo Nghị định số 48) để cụ thể hóa các hành vi và chế nhạo tài áp dụng đối với từng hành vi vi phạm trong ngành phụ trợ bảo hiểm, chi tiết:

Bổ sung qui định các hành vi vi phạm về cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, theo đó mức xử phạt được pháp luật ứng dụng đối với cá nhân, mức xử phạt đối với đơn vị bằng nhị lần mức phạt tiền tư nhân đối với cùng hành vi vi phạm. Các hành vi vi phạm được bổ sung bao gồm:

Phạt tiền trong khoảng 20-30 triệu tiền việt đối với các hành vi: Không tuân theo quy chuẩn công nghệ trong lĩnh vực dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; vi phạm về các trách nhiệm cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm khi chưa ký phù hợp đồng cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không được lập thành văn phiên bản.

Phạt tiền trong khoảng 60-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Cung cấp phục vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình phục vụ phụ trợ bảo hiểm được phép cung ứng; thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm tự dưng phục vụ điều kiện hoạt động theo quy định qui định; doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân cung ứng phục vụ phụ trợ bảo hiểm.

Cơ chế xử phạt bổ sung là tước quyền dùng chứng chỉ trả lời bảo hiểm có thời hạn và đình chỉ hoạt động cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có thời hạn, được luật pháp ứng dụng đối với từng hành vi vi phạm chi tiết.

T.Công

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất