Cổ phiếu giảm sâu, Hưng Phồn thịnh Incons chia cổ hủ tức bằng cổ phiếu tỷ trọng 15%

Ngày 10/10 đến đây CTCP Hưng Hưng vượng Incons (mã chứng khoán HTN) sẽ chốt danh sách cũ kĩ đông tạo ra 4,3 triệu cổ phiếu trả cổ lỗ tức năm 2018 cho cổ lỗ đông. Tỷ lệ tạo ra 15%, tương ứng cổ lỗ đông sở hữu 100 cổ hủ phiếu được nhận về 15 cổ hủ phiếu mới. Trị giá tạo ra theo mệnh giá hơn 43 tỷ đồng.

Vốn đầu tư tạo ra lấy từ lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của công ti.

Kết quả buôn bán năm 2018 ghi nhận các chỉ số tuyệt hảo với thu nhập 4.061 tỷ và lợi nhuận đạt 182 tỷ, tăng 50% và 66% so với năm 2017. Lợi nhuận trên mỗi cổ lỗ phiếu (EPS) từ mức 3.973 đồng tăng lên 6.089 đồng. Trong năm qua, HTN cũng đã tiến hành sản xuất cổ lỗ phiếu để trả cổ hủ tức năm 2017 với tỷ trọng 15% trên Vốn nhân tố lệ.

Tính đến hết năm 2018 Hưng Hưng thịnh Incons còn gần 254 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân chia. Ngoài ra tổ chức kinh doanh còn 3,6 tỷ đồng trong quỹ đầu cơ tạo ra và 45 tỷ đồng thặng dư vốn cũ kĩ phần.

Dự kiến sau phát hành Hưng Phồn thịnh Incons sẽ tăng vốn vấn đề lệ lên khoảng 330 tỷ đồng.

Hưng Thịnh Incons đã hoàn thành niêm yết chính thức đàm phán cổ hủ phiếu trên HOSE trong khoảng 04 tuần 11/2018 với giá đóng cửa cho phiên thương lượng trước tiên 27.950 đồng/cổ lỗ phiếu. Tính trong khoảng khi cũ rích phiếu của HTN được niêm yết trên sàn cho đến nay, giá cổ phiếu của công ti giảm 30%. Hiện giá cũ rích phiếu của doanh nghiệp đang ngả nghiêng ở mức 19.550/cp.

Cổ phiếu giảm sâu, Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% - Ảnh 1.

Minh Quang đãng

Theo Nhịp Sống Việt


Xem tại: gia nha dat