Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Chi tiết, Ban thường vụ Thức giấc ủy Hòa Bình quyết định vấn đề động và bổ nhiệm thời hạn 5 năm bạn hữu Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Bình đảm nhiệm Phó trưởng Ban Quản lý các KCN thức giấc.

Yếu tố động bạn hữu Ngô Ngọc Đức, Thức giấc ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng chỉ định tham gia Ban Thực hiện, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2015- 2020, trình bày để HĐND Đô thị bầu giữ chức Chủ tịch UBND đô thị Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Vấn đề động và bổ dụng thời hạn 5 năm bè bạn È cổ Hải Lâm, Chủ toạ UBND quận Kỳ Sơn đảm nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng.

Luân chuyển bằng hữu Bùi Quang Điệp, Phó Giám đốc Sở Khoáng sản và Môi trường chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thơ Thị xã ủy Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2015- 2020, giới thiệu để HĐND huyện bầu giữ chức Chủ toạ UBND thị xã Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều động bạn hữu Đinh Thị Thủy, Phó Chủ toạ Hội liên kết Đàn bà thức giấc đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh giấc ủy để đảm nhiệm Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

PV

Theo Nhịp sống kinh tế/HoaBinh


Xem tại: gia dat saigon