Công an triệu tập gần 20 giám đốc công ti con của Alibaba

Danh sách 22 công ty của Alibaba

1. Công ti cổ phần Địa ốc Alibaba, hội sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, thị trấn 15, huyện Bình Thạnh, TP.HCM. Hội chợ 1 đặt tại số 120-122 Kha Vạn Cân, phố Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Siêu thị 2 đặt tại số 52, quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Luyện làm chủ toạ HĐQT, kiêm CEO và Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên làm tổng giám đốc.

2. Công ti cũ rích phần Alibaba Law Firm, hội sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, thị xã Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm cho giám đốc điều hành.

3. Tổ chức kinh doanh cũ kĩ phần Vận vận tải Alibaba, hội sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, xã 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Trang Chí Linh đứng tên khiến cho giám đốc điều hành.

4. Công ti cổ lỗ phần Địa ốc Tia Chớp, hội sở đặt tại số 52 quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên làm cho giám đốc điều hành.

5. Tổ chức kinh doanh cổ lỗ phần Địa ốc đầu tư và phát hành SPARTALAND, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Văn Kiên đứng tên làm cho tổng giám đốc.

6. Tổ chức kinh doanh cổ hủ phần Bất động sản địa ốc Chiến Thắng, hội sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thị Vân Anh đứng tên khiến giám đốc điều hành.

7. Công ti cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do È Huy Phúc đứng tên làm cho giám đốc điều hành.

8. Công ty cũ rích phần BĐS Big Bang, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Võ Hoàng Hải đứng tên làm cho tổng giám đốc.

9. Công ty cổ hủ phần Bất động sản địa ốc Ali Land, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Quang quẻ Sơn đứng tên làm cho giám đốc điều hành.

10. Tổ chức kinh doanh cũ kĩ phần Địa ốc Đầu tư và phát triển TL Land, hội sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Bùi Minh Đức đứng tên làm tổng giám đốc.

11. Tổ chức kinh doanh cổ lỗ phần SUYNY LAND, hội sở đặt tại khu 3, Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, do Vi Thị Hiến đứng tên khiến cho tổng giám đốc.

12. Công ty cũ kĩ phần Địa ốc Long Thành Capital, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên khiến cho giám đốc điều hành.

13. Tổ chức kinh doanh TNHH Cá tính ALI33, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, thị xã Bình Thạnh, TP.HCM, do Huỳnh Thị Hạnh Trang đứng tên làm cho giám đốc.

14. Công ty TNHH Xây dựng Maluna, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, xã 15, thị xã Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm giám đốc.

15. Tổ chức kinh doanh cũ rích phần ALI Xanh, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do È Phúc Thạnh đứng tên khiến cho giám đốc.

16. Tổ chức kinh doanh TNHH Đầu tư và Thương nghiệp địa ốc Xanh, trụ sở đặt tại Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm giám đốc điều hành.

17. Tổ chức kinh doanh cũ kĩ phần Địa ốc và đầu cơ phát hành 108, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trịnh Minh Pháp đứng tên khiến cho giám đốc.

18. Công ty TNHH Truyền Thông ALI, hội sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, xã 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Kiều Oanh đứng tên khiến giám đốc.

19. Tổ chức kinh doanh cổ phần Địa ốc Long Thành ALI, hội sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm cho giám đốc.

20. Công ti TNHH Biện pháp vốn đầu tư MTV ALI, trụ sở đặt tại 283 Nguyễn Duy Trinh, thị trấn Phú Hữu, thị xã 9, TP.HCM, do Huỳnh Kim Thắng đứng tên khiến giám đốc.

21. Công ti cổ hủ phần Đầu tư và Phát hành địa ốc ALI, hội sở đặt tại 97 Lý Triệu, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, do Nguyễn Thái Luyện đứng tên làm giám đốc điều hành.

22. Công ty cũ kĩ phần Địa ốc Long Thành Capital, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên làm giám đốc điều hành.


Xem thêm: mua dat