Dù khó khăn tới mấy cũng phải bỏ ra vốn cho người có năng lực tài chính thấp

Sáng 23/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu nước nhà đã chủ trì Hội nghị online toàn quốc về vai trò, hiệu quả nguồn đầu tư chính sách trong chấp hành các tiêu chí giảm có năng lực tài chính thấp vững bền.

Rường cột quan trọng

Sau khi nghe công bố và các quan niệm bàn bạc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ huy ghi nhận hiệu quả của nguồn đầu tư chính sách trong thi hành chỉ tiêu giảm có năng lực tài chính thấp bền vững.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, trên cơ sở vật chất các nguồn lực vận động được, Ngân hàng Chính sách xã hội  đã triển khai 20 chương trình nguồn hỗ trợ, trong đó dồn vào một chỗ cho các chương trình nguồn đầu tư lớn như: Cho mượn hộ có điều kiện kinh tế eo hẹp, hộ cận có năng lực tài chính thấp, hộ mới thoát nghèo; chương trình nước sạch sẽ và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay khắc phục việc làm; nguồn vốn vay học sinh – học sinh; nguồn vốn vay đối với vùng gian nan; cho mượn cung cấp nhà ở cho người có năng lực tài chính thấp; tín dụng chế độ phường hội dành riêng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số với số dư nợ choán tới 98%...

Hình như việc ngày càng tăng về số lượng, chất lượng tín dụng cũng được tăng lên, đi đúng tham gia đúng đối tượng. Hình như nợ xấu của nền kinh tế lớn thì của chương trình nguồn hỗ trợ này, nợ quá hạn chỉ 0,4% và nợ khoanh chỉ 0,33%, hầu như không có nợ xấu.

“Có thể nói Nhà băng Chính sách xã hội và chính sách nguồn hỗ trợ là một cột trụ quan trọng của Chương trình tiêu chí tổ quốc về giảm có điều kiện kinh tế eo hẹp vững bền. Nhờ cột trụ này, giai đoạn 2015 – 2018, số hộ có điều kiện kinh tế eo hẹp giảm rất với tốc độ cao, góp phần đẩy lùi, chặn lại nguồn hỗ trợ đen, tạo nguồn lực cho các địa phương thực hiện Chương trình chỉ tiêu giang sơn xây dựng vùng quê mới, giảm có điều kiện kinh tế eo hẹp bền vững gắn với các đề án phát hành kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, chính sách nguồn vốn vay cho hộ có năng lực tài chính thấp là chính sách được khai triển phổ quát nhất, phục vụ một lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo, tác động trực tiếp và mang đến hiệu quả thiết thực, là điểm sáng trong các chính sách giảm có điều kiện kinh tế eo hẹp. Đây cũng là chính sách xây đắp được mối liên hiệp tốt giữa Nhà nước – duyệt y Nhà băng Chính sách xã hội – với các doanh nghiệp đoàn thể và người nghèo, phát huy được tính chủ động, nâng cao trách nhiệm của người có năng lực tài chính thấp đối với chính quyền hạ tầng qua việc giữ mối địa chỉ, hướng dẫn khiến ăn, đôn đốc giải ngân, thu nợ của ngân hàng.

Vốn ủy thác còn hạn chế

Điểm ra những khởi thủy của sự chiến thắng, song Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng liệt kê các mặt còn sống sót, trong đó có việc vốn của địa phương ủy thác qua Nhà băng Chính sách xã hội còn rất hạn chế nhạo, chỉ đạt hơn 14.500 tỷ đồng, chiếm giữ 6,8% tổng tài chính; khi mà đó, riêng Thủ đô là gần 2.873 tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh 1.687 tỷ đồng, Bình Dương 1.190 tỷ đồng. Cả nước chỉ có 32/63 thức giấc có mức ủy thác qua Ngân hàng Chính sách phường hội trên 100 tỷ đồng.

Trong khoảng thực tế trên, Phó Thủ tướng buộc phải các địa phương đẩy mạnh sự lãnh đạo, lãnh đạo của các ngành ủy đảng, chính quyền với hoạt động nguồn hỗ trợ chế độ xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, ý tưởnrg, hoạt động thường  xuyên của các đơn vị quản lý ủy, các đơn vị quản lý, địa phương; đơn vị vận động tốt các nguồn lực cho tín dụng chính sách phố hội, gắn tạo ra nông nghiệp, vùng quê, sản xuất giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo  an sinh xã hội, giảm có năng lực tài chính thấp vững bền.

Phó Thủ tướng cũng nghĩ rằng, cần nâng cao hơn nữa nghĩa vụ của MTTQ và các đơn vị chính trị thị trấn hội trong việc thực hiện tín dụng chế độ phường hội, nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân với công tác này. Tập trung vận động nguồn lực và hoàn thành chế độ chế độ nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nguồn đầu tư chế độ từ nay đến năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025.

 Dù khó đến mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng: Cần dành đầu tiên cân đối vốn đầu tư ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách thị trấn hội. Ảnh VGP/Thành Phổ biến


Tập trung vốn giảm giá tham gia một mối

Đồng thời, dồn vào một chỗ các vốn đầu tư nguồn đầu tư chính sách phố hội có cỗi nguồn từ ngân sách nhà nước vào một đầu mối là Ngân hàng Chế độ xã hội, phân biệt rõ ràng chế độ tài khóa và chế độ tiền tệ, các hoạt động cho mượn theo chính sách tài khóa này đều phải được cấp bù lãi suất, cấp chi phí quản lý cho Nhà băng Chế độ phố hội. Có chế độ chế độ tiếp diễn bố trí riêng danh mục vốn đầu cơ trung hạn quá trình 2021 – 2025 cho Ngân hàng Chính sách thị trấn hội và Nhà băng Phát triển Việt Nam.

“Bộ Nguồn vốn nghiên cứu đề nghị hạn mức phát hành trái khoán Chính phủ, để có mức vốn của nhà nước và có cỗi nguồn Nhà nước đủ lớn cho Ngân hàng Chế độ thị trấn hội, có cơ chế cho Nhà băng  tự vận động vốn đầu tư trong thị trấn hội để tập trung cho hộ mới thoát có năng lực tài chính thấp và hộ có mức sống nhàng nhàng, khắc phục sinh kế, vươn lên làm giàu”, Phó Thủ tướng đề nghị.

Theo Phó Thủ tướng, cần ưu tiên cân đối vốn đầu tư ngân sách nhà nước để thi hành các chương trình nguồn vốn vay chính sách phố hội và bảo đảm hoạt động bất biến của Ngân hàng Chính sách phố hội, tính tới việc sắp tới thi hành Chương trình chỉ tiêu quốc tạo ra bền vững kinh tế - phố hội các thị trấn miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số khi được Quốc hội thông qua.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Nhà băng Nhà nước vietnam, Nhà băng Chế độ phố hội chủ động kết nạp các ý kiến đề nghị để hoàn thành chính sách như nâng thêm mức cho mượn, kéo dài thời gian cho vay đối với hộ mới thoát có điều kiện kinh tế eo hẹp, tăng mức cho vay đối với hộ đóng hộp và các chương trình nước tinh khiết.

 Dù khó đến mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo - Ảnh 2.

Ảnh VGP/Thành Phổ biến


Bỏ ra phần vốn thích đáng cho người có điều kiện kinh tế eo hẹp

Hoan nghênh Thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương hàng năm sẽ bổ sung thêm ít nhất 600 tỷ đồng cho vay các đối tượng chế độ, Phó Thủ tướng buộc phải HĐND, UBND các địa phương tiếp tục bỏ ra một phần nguồn vốn thích đáng trong khoảng ngân sách để bổ sung tài chính cho vay các đối tượng chế độ thị trấn hội trên địa bàn.

“Tối thiểu mỗi địa phương khó tới mấy cũng phải có 100 tỷ đồng ủy thác qua Nhà băng Chính sách xã hội. 16 tỉnh phẳng phiu được ngân sách thì ít nhất phải có 500 tỷ đồng, còn Thủ đô và Thành phố Hồ Chí Minh mỗi địa phương có ít nhất 5.000 tỷ đồng, tương tự mới có nguồn lực để mở rộng đối tượng, kéo dài thời gian và nâng mức cho mượn”, Phó Thủ tướng kêu gọi.

Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025, phát triển nguồn đầu tư hàng năm của Ngân hàng Chế độ xã hội tối thiểu phải đạt 10%, quyết tâm ở mức 12%. MTTQ mở mang cuộc đi lại Vì người có năng lực tài chính thấp để vận động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, đơn vị, cá nhân bổ sung vốn đầu tư cho tín dụng chế độ phố hội.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh tới việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Nhà băng Chế độ phường hội, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị các ngành, tăng cường công tác rà soát, kiểm soát nội bộ; chấp hành tốt việc vận động, điều hành và sử dụng vốn có hiệu quả, nâng cao hiệu quả công tác ủy thác với các doanh nghiệp chính trị, xã hội, không để phát sinh nợ đọng, nợ khoanh mới. Phó Thủ tướng xem xét Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, Bộ Tài chính không để nợ nghĩa vụ của Nhà nước đối với Ngân hàng Chế độ thị trấn hội./.

Theo Thành Chung

Chinhphu.Việt Nam


Xem nhiều hơn: mua nha