Huy động 650 tỷ đồng từ đối tác kế hoạch DEG, TTC Sugar (SBT) sẽ tái cơ cấu khoản vay sắm nhà máy tại Lào

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, SBT) vừa hoàn thành ký hòa hợp tác ý tưởnrg với quỹ Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) thuộc Tập đoàn KFW của Đức.

Tại đây, DEG đã lên tiếng khoảng đầu cơ gần 650 tỷ đồng để sắm tham gia 21,6 triệu cổ hủ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi của SBT. Theo đó, DEG sẽ trở thành một trong những cổ hủ đông kế hoạch và là nhà đầu tư ngoại đầu tiên của công ty với tỷ lệ chiếm hữu 3,55% vốn cổ phần. Thời điểm khuyến mại cổ lỗ tức kéo dài 6,5 năm với tỷ trọng một mực là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên, các năm tiếp theo sẽ theo ký hợp đồng giữa Công ty và DEG.

Toàn cục số lượng cũ kĩ phần giảm giá này sẽ không có quyền biểu quyết nhưng có thể được chuyển đổi thành cổ hủ phần phổ biến theo yêu cầu của chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm sau ngày sản xuất. Giá biến đổi sẽ do Tổ chức kinh doanh và nhà đầu tư thỏa thuận tại thời điểm chuyển đổi và không vượt quá 38.000 đồng/cp. Cũ rích phần khuyến mãi sẽ bị hạn nhạo báng chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể trong khoảng ngày phát triển.

Với giá bán thành công bình quân 30.000 đồng/cp, cao hơn 67,6% giá cổ lỗ phiếu đang thương lượng trên hoạt động mua bán của SBT trong thời điểm hiện nay. Được nhân thức, trong sự thích hợp tác lâu dài, DEG không chỉ cung cấp về vốn mà còn kế hoạch, trải nghiệm quản trị cũng như phương thức điều hành và hoạt động kinh doanh.

Toàn thể số tiền thu được trong khoảng việc chào bán lẻ tẻ sẽ được SBT dùng để tái tài trợ một phần cho các khoản mượn liên quan đến thương vụ sáp nhập nhà máy luyện tuyến đường công suất 7.500 tấn mía/ngày cùng vùng chất liệu rộng hơn 7.000 hecta tại Attapeu, Lào, cùng lúc tài trợ chi phí đầu tư cho hoạt động cơ giới hóa, mở mang đóng gói trục đường organic tại gia máy này. Khoản đầu tư trong khoảng DEG sẽ góp phần nhiều trong công đoạn chuyển dịch cơ cấu vốn theo hướng dài hạn nhằm bảo đảm nguồn lực định hình cho quá trình tạo ra bền vững của SBT.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: bat dong san