Không hề Tp. Hồ Chí Minh, Thủ đô, đây mới là địa phương có thu nhập khi đi khiến việc cho các doanh nghiệp cao nhất cả nước

Tổ chức vn là khu vực kinh tế đóng góp cần thiết nhất vào diện tích và vận tốc tăng trưởng kinh tế của non sông. Bởi vậy để đáp ứng đòi hỏi của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng tin tức dịch vụ mục tiêu tạo ra công ty cả nước và các địa phương, trong khoảng năm 2019 Bộ Ý tưởnrg và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) biên soạn và báo cáo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam thường niên.

Theo thống kê của Sách trắng, thu nhập bình quân tháng một công tích khiến cho việc trong các đơn vị đang hoạt động có kết quả SXKD cả nước công đoạn 2016-2017 đạt 7,89 triệu đồng, tăng 34,2% so với doanh thu bình quân thời kỳ 2011-2015.

Với năm 2017, doanh thu bình quân 04 tuần một công sức của các tổ chức đang hoạt động có kết quả SXKD năm 2017 đạt 8,3 triệu tiền việt, tăng 10,1% so với năm 2016. Cụ thể mức thu nhập được tính toán theo các ngành nghề, khu vực như sau:

Xét theo khu vực kinh tế: Khu vực phục vụ có mức doanh thu bình quân một công phu một tháng năm 2017 đạt cao nhất với 9,41 triệu tiền việt, tăng 12,5% so với năm 2016 (trong đó, ngành nghề hoạt động vốn đầu tư, ngân hàng và bảo hiểm có mức thu nhập bình quân lao động đạt cao nhất trong các cấp kinh tế với 21,6 triệu tiền việt); khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 7,76 triệu đồng, tăng 8,5% (trong đó lĩnh vực chế biến và phân chia điện có mức doanh thu bình quân đạt cao nhất với 16,1 triệu đồng); khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức thấp nhất trong các khu vực kinh tế với 5,25 triệu tiền việt, tăng 3,9% so với năm 2016.

Theo loại hình công ty: Khu vực tổ chức nhà nước có mức doanh thu bình quân bốn tuần một công tích trong năm 2017 đạt cao nhất với 11,91 triệu tiền việt, tăng 4,4% so với năm 2016 (trong đó, khu vực công ty 100% vốn nhà nước đạt 11,35 triệu tiền việt, tăng 0,8%); khu vực công ty FDI đạt 9,04 triệu tiền việt, tăng 6,2%; khu vực công ty ngoài nhà nước mặc dù có mức thu nhập của người lao động thấp nhất trong 3 loại hình tổ chức năm 2017 với 7,37 triệu đồng nhưng là khu vực có tốc độ cải thiện thu nhập cho người lao động nhanh hơn, tăng 15,1% so với năm 2016.

Không phải Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, đây mới là địa phương có thu nhập khi đi làm việc cho các doanh nghiệp cao nhất cả nước - Ảnh 1.

Theo địa phương: Các địa phương có mức doanh thu bình quân bốn tuần của người công huân trong các đơn vị đang hoạt động có kết quả SXKD năm 2017 cao nhất cả nước là những địa phương thuộc các trung tâm công nghệ, chấp hành thu hút đầu cơ nước ngoài hiệu quả những năm qua, gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 10,4 triệu đồng; thành phố Hồ Chí Minh 9,85 triệu đồng; Thủ đô 9,19 triệu đồng; Bắc Ninh 8,98 triệu đồng; Đồng Nai 8,82 triệu tiền việt; Thái Nguyên 8,74 triệu đồng; Quảng Ninh 8,29 triệu tiền việt; Bình Dương 8,19 triệu đồng…

Những địa phương có mức thu nhập bình quân bốn tuần của người công lao trong đơn vị năm 2017 dưới 5 triệu tiền việt, thấp nhất cả nước gồm: Bạc Liêu 4,17 triệu tiền việt; Điện Biên 4,32 triệu tiền việt; Sơn La 4,58 triệu tiền việt; Đắk Nông 4,64 triệu đồng; Đắk Lắk 4,74 triệu đồng; Thanh Hóa 4,91 triệu đồng.

Theo Thảo Nguyên

Trí Thức Trẻ


Đọc thêm: mua nha