Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ lỗ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tạm bợ dừng chia cũ rích tức bằng cổ phiếu tỷ trọng 20%

Tổng Công ty Sản xuất thành phố Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán KBC) lên tiếng Quyết nghị HĐQT về việc chia cũ rích tức năm 2018.

Trả cổ hủ tức bằng tiền tỷ trọng 5%

Theo đó, Kinh Bắc City thống nhất ngày 25/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ lỗ đông chi trả cũ kĩ tức đợt 2 bằng tiền tỷ trọng 5%, tương ứng cổ hủ đông chiếm hữu 1 cũ kĩ phiếu được kiếm được về 500 đồng. Thời gian trả tiền 29/11/2019.

Như vậy với gần 470 triệu cũ kĩ phiếu đang lưu hành, Kinh Bắc City sẽ chi khoảng 235 tỷ đồng trả cổ hủ tức lần này cho cổ đông. Nguồn vốn chi trả lấy trong khoảng lãi sau thuế chưa phân phối của tổ chức kinh doanh tính đến 31/12/2019 trên BCTC kiểm toán năm 2018.

Lúc trước ngày 15/7/2019 Kinh Bắc City đã chốt danh sách cổ lỗ đông trả cổ hủ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ trọng 5%. Tính cả lần này cũ rích đông công ty nhận 10% cũ kĩ tức cho năm 2018.

Tạm bợ dừng cách thức chia cổ lỗ tức bằng cổ lỗ phiếu

Bên cạnh đó Kinh Bắc City cũng quyết định tạm dừng việc chi trả cũ kĩ tức bằng cũ kĩ phiếu tỷ trọng 20% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã phê chuẩn.

Căn nguyên là để đảm bảo cổ lỗ phiếu không bị áp lực pha loãng, giảm nỗi lo cho cổ hủ đông, phù hợp với tình hình thực tế và triển vọng tạo ra của tổ chức.

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tạm dừng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ lỗ phiếu KBC trong 1 năm gần đây.

Kết quả buôn bán

Kết quả kinh doanh, năm 2018 Kinh Bắc City đạt hơn 2.491 tỷ đồng thu nhập, gấp đôi năm trước đây. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt mức lớn mạnh 30,7%, lên gần 809 tỷ đồng, trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ hủ đông công ti mẹ đạt 746 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2018 Kinh Bắc City còn hơn 3.650 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân chia. Hình như còn 989 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và giữ số cổ hủ phiếu quỹ giá trị 364 tỷ đồng.

Trong khi đó, tính riêng 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 1.570 tỷ đồng, tăng 56,4% so với cùng kỳ, còn lãi sau thuế đạt 513 tỷ đồng, tăng 90% so với lãi làm được 6 bốn tuần đầu năm 2018.

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tạm dừng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% - Ảnh 2.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất