Lãi suất trái khoán chính phủ thấp, các công ti bảo hiểm vững mạnh cẩn trọng

Theo Hiệp hội Bảo hiểm vietnam (IAV), thu nhập thuần phí bảo hiểm nhân thọ trong 6 04 tuần đầu năm 2019 đạt 48.134 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ), thấp hơn mức vững mạnh 32% trong 6 bốn tuần đầu năm 2018. Trong đó, thu nhập phí thích hợp đồng mới đạt 14.759 tỷ đồng, tăng 15%, thấp hơn rộng rãi so với mức tăng 32% cùng kỳ năm rồi.

Theo nhận định của chứng khoán Rồng Việt (VDSC), cơ cấu doanh thu phí mới cũng có sự biến động mạnh ở nhì vật phẩm chính là "cấu kết đầu cơ" và "hỗn thích hợp". 

Doanh thu phí từ vật phẩm "cấu kết đầu tư" phát triển 52% so với cùng kỳ, đóng góp 70% tổng thu nhập phí mới (tỷ trọng này trong 6 04 tuần đầu năm 2018 là 60%) biến thành động lực lớn mạnh chính của thu nhập phí mới. Dường như đó, doanh thu phí từ vật phẩm "hỗn thích hợp" giảm mạnh 38%. Tỷ lệ của mảng này trong tổng doanh thu phí mới cũng giảm từ mức 25% trong 6 04 tuần đầu năm 2018 xuống còn 14% trong nửa đầu năm nay.

VDSC nghĩ là, sự thay đổi doanh thu của 2 vật phẩm trên xuất hành từ việc các công ty bảo hiểm tăng nhanh việc bán vật phẩm "câu kết đầu cơ" sau khi có Nghị định mới qui định về yếu tố kiện đại lý được bán sản phẩm hòa hợp đầu tư. Chi tiết, Nghị định 151/2018/ NĐ-CP, có hiệu lực trong khoảng bốn tuần 11/2018, sửa đổi một số yếu tố của Nghị định 73/2016/NĐ-CP và Nghị định 67/2014 / NĐ-CP, vứt bỏ quy định yêu cầu các đại lý phải có kinh nghiệm trả lời bảo hiểm hoặc làm việc trong ngành nghề vốn đầu tư, nhà băng và bảo hiểm, để được bán bảo hiểm hòa hợp đầu tư.

Các công ti bảo hiểm chủ động giảm bán sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp trong giai đoạn lợi nhuận suất TPCP thấp. Bởi lẽ, lợi nhuận suất TPCP trung bình là một tham số được dùng trong tính toán ngừa toán học và lãi suất TPCP trung bình càng thấp, chi phí phòng ngừa toán học càng cao, ví như tăng cường số tiền thu về từ việc bán sản phẩm đối với item này, chi phí trích lập đề phòng toán học có thể sẽ tăng mạnh. 

"Do vậy, cho đến khi lãi suất trúng thầu TPCP tăng quay về, chúng tôi rằng các công ty bảo hiểm sẽ chưa tăng cường doanh số sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp", hàng ngũ phân tích đánh giá. 

Lãi suất trái phiếu chính phủ thấp, các công ty bảo hiểm tăng trưởng thận trọng - Ảnh 1.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: dịch vụ nhà đất