Những đội ngũ hàng xuất nhập khẩu tăng nhanh nhất nửa cuối tháng 8

Theo tin tức cụ thể trong khoảng Tổng cục Thương chính vừa báo cáo, nửa cuối 04 tuần 8 (từ 16 đến 31/8), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 25,52 tỷ USD, tăng 12,4% (tương ứng tăng 2,82 tỷ đô la Mỹ) so với kết quả thi hành trong nửa đầu tháng này.

Trong đó, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 13,91 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,4% (tương ứng tăng 1,96 tỷ đô la Mỹ về số tuyệt đối).

Giá trị xuất khẩu kỳ 2 04 tuần tăng so với kỳ 1 04 tuần 8 tập trung ở một vài lực lượng hàng chủ lực như: Dệt may tăng 339 triệu USD; máy vi tính, item điện tử và linh kiện tăng 271 triệu đô la Mỹ; laptop các loại và linh kiện tăng 216 triệu đô la; máy móc, thiết bị, khí cụ, phụ tùng tăng 186 triệu đô la Mỹ; hàng thủy sản tăng 90 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 90 triệu USD...

Hết 04 tuần 8, tổng giá trị xuất khẩu của cả nước đạt 171,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,1% tương ứng tăng 12,85 tỷ USD so với cùng kỳ năm rồi.

Trong 8 04 tuần đầu năm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp 117,21 tỷ đô la Mỹ vào tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, tương đương tỷ trọng 68,4%.

Ở lĩnh vực du nhập, tổng giá trị trong kỳ 2 bốn tuần 8 đạt 11,61 tỷ đô la, tăng 8% (tương ứng tăng 861 triệu đô la) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu bốn tuần 8/2019.

Trị giá du nhập hàng hóa trong kỳ 2 tăng so với kỳ 1 chủ quản ở một số nhóm hàng: Laptop các loại tăng 235 triệu đô la; máy móc trang bị, công cụ và phụ tùng tăng 127 triệu đô la Mỹ; ngô tăng 64 triệu đô la Mỹ; thức uống gia súc và chất liệu tăng 54 triệu đô la Mỹ…

Hết bốn tuần 8, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 165,92 tỷ USD, tăng 8,0% (tương ứng tăng 12,33 tỷ đô la Mỹ) so với cùng kỳ năm 2018.

Giá trị du nhập hàng hóa của các công ty FDI trong 8 tháng đầu năm đạt 95,95 tỷ USD, tăng 4,6% (tương ứng tăng 4,18 tỷ đô la) so với cùng kỳ năm 2018, choán 57,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Theo Thái Bình

Báo Hải Quan


Xem tại: gia dat saigon