Pakistan là thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của vn trong 8 bốn tuần đầu năm 2019

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê trong khoảng Tổng cục Thương chính, xuất khẩu chè trong tháng 8/2019 đạt 12,3 nghìn tấn, giá trị 22,8 triệu đô la Mỹ, giảm 2,7% về lượng, nhưng tăng 6,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè trong bốn tuần 8/2019 đạt 1.840,9 đô la Mỹ/tấn, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2018. 

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, chè xuất khẩu đạt 81,3 nghìn tấn, trị giá 144,56 triệu đô la Mỹ, tăng 0,5% về lượng và tăng 9,0% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè trong 8 04 tuần đầu năm 2019 đạt 1.777,7 đô la Mỹ/tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 8 04 tuần đầu năm 2019, xuất khẩu chè sang 2 hoạt động mua bán lớn nhất là Pakistan và Đài Loan tăng so với cùng kỳ năm 2018; khi mà xuất khẩu sang Trung Quốc, Nga, Indonesia... lại giảm.

Pakistan là hoạt động mua bán xuất khẩu chè lớn nhất của vn trong 8 04 tuần đầu năm 2019, đạt 26,1 nghìn tấn, trị giá 52,77 triệu đô la, tăng 26,5% về lượng và tăng 14,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng lưu ý, xuất khẩu chè sang thị trường Philippines đẩy mạnh cả về lượng và trị giá trong 8 04 tuần đầu năm 2019, đạt 727 tấn, giá trị 1,89 triệu đô la Mỹ, tăng 63% về lượng và tăng 66,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

TQuốc là hoạt động mua bán xuất khẩu chè lớn thứ ba, mặc dầu lượng chè xuất khẩu sang thị trường này giảm mạnh, nhưng giá xuất khẩu bình quân chè sang thị trường TQuốc đạt 3.534,3 đô la Mỹ/tấn, tăng 171,2% so với cùng kỳ năm 2018, nên trị giá xuất khẩu chè sang TQuốc đạt 18,07 triệu đô la, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu chè sang hoạt động mua bán Mỹ cũng có lượng giảm và trị giá tăng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng.

Quỳnh Anh

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản