Phó Thủ tướng chủ trì họp Ban chỉ đạo nước nhà phòng chống rửa tiền

Chiều 3/9 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban lãnh đạo đất nước về phòng chống rửa tiền chủ trì quốc họp của Ban lãnh đạo nhằm đánh giá tiến độ, kiểm tra kết quả khai triển và đôn đốc các bộ, lĩnh vực thi hành các nhiệm vụ trung tâm, vội vàng phục vụ cho đoàn bình chọn đa phương APG vào cuối năm nay.

Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, lĩnh vực là thành viên của Ban chỉ đạo.

vn là thành viên của Hàng ngũ Châu Á- Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG), một thành viên liên hiệp của Nhóm đặc nhiệm nguồn vốn (FATF).

Công bố của Ngân hàng Nhà nước vietnam cho nhân thức tại hội nghị thường niên lần thứ 20 tham gia 04 tuần 7/2017, các thành viên của APG đã phê duyệt kế hoạch đánh giá đa phương về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với vietnam, sẽ diễn ra trong khoảng ngày 04- 15/11/2019.

Các thành viên Ban lãnh đạo cũng đã nghe NHNN báo cáo thực trạng tiến độ khai triển công việc, nội dung công bố chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG, kết quả bình chọn dự kiến có thể xảy ra đối với Việt Nam và những hành động đề xuất từng bộ, lĩnh vực cần gấp rút thực hiện với lịch trình cụ thể để giải quyết những thiếu hụt nhằm đạt kết quả cao trong đợt bình chọn đa phương này.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nêu rõ tầm cần thiết của bình chọn đa phương, ảnh hưởng của kết quả bản bình chọn này đối với toàn thể nền kinh tế, chính trị, phường hội của vietnam và đòi hỏi các bộ, ngành nghề can hệ, các thành viên Ban chỉ đạo dồn vào một chỗ chỉ đạo thi hành các hành động cần thiết đã được thảo luận và thống nhất tại cuộc họp.

Các bộ, ngành phối phù hợp nghiêm ngặt, kịp thời về nguồn lực và nhân công với NHNN trong các bước, các khâu của thời kỳ sẵn sàng cho bình chọn đa phương, hoàn thành trong bốn tuần 10/2019 để giải quyết được kết quả tốt nhất./.

Thành Tầm thường

Theo Nhịp Sống Việt


Có thể bạn quan tâm: dat xanh