PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi nhà băng, kiểm toán ko kể khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt yếu tố cần thiết

Doanh thu tăng 3 năm liên tục

Theo số liệu được lên tiếng, năm 2018 doanh thu sau kiểm toán của PVN đạt 321.593 tỷ đồng, tăng 53.805 tỷ so với năm trước, tương đương mức tăng 20%. Thu nhập nguồn vốn của tổ chức đạt 17.472 tỷ đồng, chi phí vốn đầu tư 7.208 tỷ đồng, tăng 33%. Trong khi đó, chi tiêu bán hàng ở mức 5.187 tỷ đồng, giảm 1%; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 9.216 tỷ đồng, giảm 3,4%.

PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, kiểm toán ngoại trừ khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt vấn đề quan trọng - Ảnh 1.

Thu nhập của PVN và doanh thu vốn đầu tư (Tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán của PVN năm 2018 đạt 38.639 tỷ đồng, tăng 1.452 tỷ đương đương tăng gần 4%.

PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, kiểm toán ngoại trừ khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt vấn đề quan trọng - Ảnh 2.

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) và Biên lợi nhuận gộp của PVN

Tổng tài sản của PVN tính tới cuối năm 2018 đạt 824.803 tỷ (khoảng 35,55 tỷ USD), tăng 4,8%).

Vốn góp của Nhà nước ở PVN bây chừ là 281.500 tỷ đồng (12,13 tỷ đô la Mỹ). PVN hiện đang mượn nợ ngắn hạn 119.727 tỷ và nợ dài hạn 75.460 tỷ (tổng nợ khoảng 8,4 tỷ USD).

Tổng tiền và tương đương tiền tài PVN ở thời gian cuối năm 2018 đạt 63.963,6 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng 141.604 tỷ, như vậy PVN đang có khoản tài chính trên 205.000 tỷ đồng, choán 1/4 tổng của nả. Khoản tài chính lớn lao này mang về cho Công ty thu nhập tài chính hơn 17.400 tỷ đồng mỗi năm.

Trên công bố kiểm toán của PVN, Deloitte đã đưa ra quan điểm ngoại trừ về các yếu tố sau:

Chưa có cơ sở bình chọn lợi ích kinh tế của công trình kiếm tìm điều tra dầu khí tại Lô 67 Peru

PVN đang ghi kiếm được trên khoản mục "Chi tiêu trả trước dài hạn" các chi phí tìm kiếm, khảo sát và phát triển dầu khí chưa phân bổ của Lô 67 Peru tại ngày 31/12/2018 là 7.047,5 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước là 10.760,8 tỷ đồng). PVN vẫn đang trong giai đoạn bình chọn kỹ thuật và hiệu quả kinh tế cho giai đoạn tái phát động nhì thác, xác định lịch trình và chiến lược triển khai với lô 67 Peru các quá trình tiếp theo. Kiểm toán chẳng thể thu nhập được các chứng cớ phù hợp can dự tới tài năng mang đến lợi ích kinh tế trong mai sau của các khoản chi phí trả trước dài hạn này.

Không thu thập được chứng cứ đánh giá ích lợi kinh tế của hoạt động tham gia khai thác lại lô Junin 2 tại Venezuela

Tổ chức kinh doanh con của PVN, công ti TNHH Nhà nước một thành viên - Tổng công ty dò xét khai thác dầu khí (PVEP) ghi kiếm được trên Bảng bằng vận kế toán phù hợp nhất khoản đầu cơ vào công ty liên doanh Petromacareo 1.583 tỷ và khoản phí nhập cuộc đầu cơ khai thác lại lô Junin 2 (Venezuela) khoảng 7.336 tỷ. PVEP đã trích lập đề phòng đầu tư nguồn vốn dài hạn 418,8 tỷ cho khoản chi tiêu này. Tuy nhiên kiểm toán không tích lũy được bằng chứng liên quan tới tài năng mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai của các khoản phí trên.

PVTex lỗ lũy kế 4.750 tỷ, nợ quá hạn trả tiền 1.400 tỷ

Công ti con của PVN, CTCP hóa dầu và xơ sợi Dầu khí (PVTex) tại ngày 31/12/2018 bị âm vốn lưu động (của cải ngắn hạn bé hơn nợ ngắn hạn) gần 2.616 tỷ. Lỗ lũy kế của tổ chức kinh doanh này là gần 4.750 tỷ, vượt quá vốn góp của chủ chiếm hữu.

Tổng của cải khoảng 5.236,7 tỷ đồng, nợ phải trả 7.726,5 tỷ đồng, trong đó dư nợ dài hạn của PVTex tại BIDV được PVN bảo lãnh là 5.124,7 tỷ đồng. Số dư các khoản mượn và nợ quá hạn chưa được thanh toán tại cuối năm 2018 là gần 1.400 tỷ đồng. PVTex đang làm cho việc với các nhà thầu và cơ quan nhà nước để xác định giá trị quyết toán tòa tháp Nhà máy đóng gói Xơ sợi Polyester Đình Vũ. Các yếu tố này dẫn tới nghi ngờ về kĩ năng hoạt động liên tiếp của PVTex.

PVCombank được kiểm toán bởi đơn vị khác

Kết quả kinh doanh của Nhà băng TMCP Dân chúng vietnam (PVCombank) phù hợp nhất tham gia PVN với tổng tài sản 140.545 tỷ đồng, nợ phải trả 130.327,7 tỷ đồng. Thu nhập thuần 8.269 tỷ, lãi trước thuế 88 tỷ. Đương nhiên do một tổ chức kiểm toán khác kiểm toán PVCombank nên Deloitte không thu nhập được bằng cớ liên quan tới các thông tin nguồn vốn của PVCombank.

Trị giá của cải được bàn giao từ công ty công nghệ Tàu thủy vietnam đều về 0 hoặc âm

PVN trợ thì ghi kiếm được trị giá xây dựng căn bản dở dang tại các dự án và khoản đầu cơ tham gia các công ti con được bàn giao trong khoảng Cơ quan công nghệ Tàu thủy Việt Nam (nay là Tổng công ty Công nghệ Tàu thủy vietnam SBIC) là 695 tỷ và 0 đồng, song song ghi nhận phải trả SBIC số tiền tương ứng trên trương mục phải trả ngắn hạn khác.

Tới ngay 31/12/2018, PVN chưa đối trừ hết số tiền đã thanh toán cho SBIC can dự đến việc bàn giao các công trình trên là 720 tỷ và phản chiếu trên khoản mục phải thu ngắn hạn khác.

Lên tiếng tài chính thích hợp nhất của công ty TNHNN MTV Kĩ nghệ tàu thủy Dung Quất (DQS), công ti được bàn giao trong khoảng SBIC, được phù hợp nhất tham gia công bố tài chính của PVN có tổng của nả 5.875 tỷ nhưng giá trị của cải thuần âm 1.258 tỷ. Kiểm toán không thể tích lũy được tài năng tiếp tục hoạt động của DQS và các tài liệu về việc nhận bàn giao các công ty của SBIC về PVN.

Tâm An

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: bds