Quảng Ninh dừng gấp yêu cầu công trình mới vì cung vượt quá cầu

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bạn dạng gửi các sở gồm Sở Xây đắp, Sở Tài nguyên và Không gian, Sở Ý tưởnrg và Đầu cơ cùng UBND các quận, thành phố về việc giữ vững các dự án tạo ra thành phố trên địa bàn.

Lúc trước, theo thông báo của Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh giấc đang triển khai 85 dự án cơ sở khu thành phố, khu nhà ở với tổng quy mô đất khoảng 1.979 ha (5,4 triệu m2 đất ở), tương ứng khoảng 43.800 căn hộ, ô đất ở. Đồng thời, sẵn sàng khai triển công trình Khu thị trấn phức hợp Hạ Long Xanh với diện tích 3.186 ha, với khoảng 13,8 triệu m2 đất ở, tương ứng khoảng 99.000 căn hộ.

Bây giờ, ý định nhà ở đang trong tình trạng cung vượt quá cầu đa dạng lần và đây có thể là một trong những nguyên do vài dự án cơ sở vật chất đang triển khai chậm tiến độ. Vì thế, Sở kiến nghị UBND tỉnh giấc lãnh đạo một số giải pháp để khắc phục trạng thái trên.

Trước kiến nghị này, UBND tỉnh giấc Quảng Ninh đòi hỏi các địa phương rà soát lại toàn cục các công trình đầu tư xây dựng cơ sở đô thị, nhà ở trên địa bàn để thống kê, bình chọn, có số liệu thực tiễn về số lượng ô đất, căn hộ chưa sử dụng và chưa kinh doanh được. 

Từ đó chủ động dừng đề nghị các công trình mới trên khu vực; trên cơ sở thời điểm thực hiện của quy hoạch phổ biến ở từng địa phương, ban hành quyết định cụ thể về lộ trình thi hành đầu cơ các dự án theo quy hoạch, lên tiếng công khai để làm cho hạ tầng thi hành.

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế khẩn trương lập và điều chỉnh Quy hoạch Khu kinh tế Vân Đồn, Móng Cái; UBND các địa phương kiểm tra lại các quy hoạch chi tiết khai triển trên khu vực có diện tích lớn, đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương, yêu cầu quy mô, tinh ranh giới nghiên cứu giai đoạn cho phù hợp với quy hoạch, chiến lược dùng đất và ý định thực tế của địa phương...


Có thể bạn quan tâm: mua dat