Thẳng thừng với rửa tiền qua giao dịch bất động sản | MuaBanNhaDat

Siết chặt việc quản lý chống “rửa tiền”

Vừa mới đây, Sở Xây đắp TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp kiểm tra, cập nhật quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố giả dụ đã ban hành hoặc gửi luật pháp ban hành mới hoặc bạn dạng cập nhật về Cục Quản lý nhà và Hoạt động mua bán BĐS (Bộ Xây đắp) và Cục Phòng chống rửa tiền (Nhà băng Nhà nước) trước ngày 15/9/2019 để thống kê, theo dõi, phục vụ công tác thanh tra, giám sát. Sở cũng yêu cầu các doanh nghiệp thi hành các luật pháp về nhận diện khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, đối tượng mua hàng, ứng dụng biện pháp tăng nhanh đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thi hành phòng, chống rửa tiền.

Mặt khác, các đơn vị cần lập và gửi lên tiếng các đàm phán đáng ngờ, lên tiếng các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn trong khoảng 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và Hoạt động mua bán BĐS và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng luật pháp của pháp luật phòng chống rửa tiền. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng phải thi hành đánh giá không may rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính công ty minh về các giao dịch BĐS. Kết quả bình chọn không may của doanh nghiệp gửi về Cục Điều hành nhà và Hoạt động mua bán bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền trước ngày 15/9/2019 để thống kê, theo dõi, dịch vụ công tác thanh tra, giám sát.

Riêng đối với Thanh tra Sở Xây đắp, Sở Xây dựng đòi hỏi tăng nhanh công tác thanh tra, rà soát việc thi hành các luật pháp của qui định về phòng, chống rửa tiền, trong lĩnh vực buôn bán BĐS đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điều hành BĐS, môi giới, sàn phân phối trên khu vực đô thị và có lên tiếng tổng phù hợp gửi về Cục Quản lý nhà và Hoạt động mua bán BĐS trước ngày 15/9/2019.

manh tay voi rua tien qua giao dich bat dong san

Bộ Xây dựng đã có phổ thông giải pháp phòng chống hiện trạng lợi dụng giao dịch BĐS để rửa tiền

Nội dung cụ thể Thông tư phòng chống rửa tiền

Về mặt pháp lý, Bộ Xây đắp đã ban hành Thông tư chỉ dẫn về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực BĐS. Một trong những quy định rõ nhất, đó là đưa ra các tín hiệu nhận mặt thương lượng đáng ngờ trong lĩnh vực bất động sản như: Doanh số đàm phán trên account không phù hợp với tình trạng nguồn vốn hoặc với tin tức và hoạt động kinh doanh thông thường của đối tượng mua hàng, hoặc có sự đổi mới đột biến trong doanh thu giao dịch trên tài khoản của khách hàng; không thể xác định được khách hàng theo tin tức đối tượng mua hàng cung ứng hoặc một đàm phán can dự tới một bên không xác định được danh tính; thương lượng được bắt đầu bởi một khách hàng có can dự tới các hoạt động bất hợp pháp đã đăng chuyên chở trên các phương tiện tin tức quần chúng mà doanh nghiệp công bố nhân thức hoặc có trong danh sách cảnh báo do Bộ Công an và các tập đoàn nhà nước có thẩm quyền cung ứng.

Đồng thời, các dấu hiệu như: Hồ sơ thương lượng hoặc giấy tờ về BĐS có dấu hiệu mạo; các đàm phán BĐS là thương lượng giao cho nhưng không có cơ sở pháp lý; liên hệ của các đối tác tham gia đàm phán không đúng mực và có thay đổi liên hệ so với những lần đàm phán trước… Mua bán với báo chí, ông Lê Hoàng Châu - Chủ toạ Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM cho biết, từ năm 2009 Chính phủ vn đã ban hành Nghị định phòng chống rửa tiền, với mức từ 200 triệu đồng và các đàm phán có dấu hiệu đáng ngờ, theo đó vận dụng với bất động sản, chứng khoán và nhà băng.

Theo ông Châu, bây giờ Luật Buôn bán BĐS không quy định giao dịch bất động sản phải qua sàn và người dùng cũng có thể tìm trực tiếp trong khoảng chủ đầu tư. Vì vậy, số lượng trao đổi qua sàn không phổ quát nên công bố cũng không phản ảnh được hết thực tại giao dịch trên thị trường. "Nếu muốn giữ vững rửa tiền thì cần phải quy định gần như thương lượng bất động sản phải qua ngân hàng. Đồng thời cả nguồn vốn, thuế tham gia cuộc mới giải quyết được vấn đề", ông Châu nói.

Đồng quan điểm trên, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia nguồn vốn ngân cũng cho rằng, để phòng chống và ngăn dự phòng nguy cơ rửa tiền, luật pháp qui định nên đề xuất các thương lượng bất động sản, giao dịch trao đổi trị giá lớn phải phê duyệt ngân hàng, hạn chế giễu thương lượng bằng tiền mặt.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem nhiều hơn: dat xanh