Thành phố Hồ Chí Minh: Yếu tố chỉnh giá thuê đất trong Khu Công nghiệp cao

Chi tiết, đối với đất có mục đích sử dụng là kinh doanh dịch vụ, thương mại, khách sạn, nhà hàng, nhà ở chuyên gia, văn phòng làm cho việc và cho thuê và phục vụ công nghệ cao, giá bán thuê từ 36.743 đồng/m2/năm đến 134.640 đồng/m2/năm.

Đối với đất dùng để xây đắp chợ nhanh, cửa hàng thương mại dịch vụ bán hàng bất biến giá, khu chợ xăng dầu, trường học, đất hậu cần, khu bảo thuế, ngoại quan, cơ sở khoa học đấu nối, mức giá thuê trong khoảng 36.743 đồng/m2/năm tới 91.080 đồng/m2/năm.

Đối với đất sản xuất, buôn bán phi nông nghiệp chẳng phải là đất thương nghiệp, dịch vụ, tầm giá trong khoảng 21.383 đồng/m2/năm tới 62.100 đồng/m2/năm. Còn đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, giá bán từ 21.383 đồng/m2/năm tới 62.100 đồng/m2/năm.

Lúc trước, hàng chục doanh nghiệp mong muốn được đầu cơ tham gia Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP) nhưng chưa được ưng ý bởi bảng giá cho thuê đất chưa được cấp có thẩm quyền phê thông qua.

Cụ thể, theo luật pháp của Luật Đất đai, đơn giá thuê đất hàng năm được định hình trong 5 năm. Giá cho thuê đất trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có giá cho thuê đất tại SHTP, đã hết hiệu lực trong khoảng 9/4/2018. Việc chưa có bảng giá đất mới đã ảnh hưởng tới hoạt động của nhà đầu tư đã được cấp giấy đạt yêu cầu chứng nhận đầu cơ trong khoảng năm 2017 đến nay.

Do đó, đầu tháng năm/2019, Ban điều hành SHTP đã có văn bản gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm bợ áp dụng tầm giá cho thuê đất và trợ thời tính tiền bồi hoàn giải phóng mặt bằng. Trong văn phiên bản này, đại diện của SHTP nghĩ là, việc ban hành quyết định mức nhất thời tính tiền thuê đất hàng năm trong SHTP để nhà đầu tư có cơ sở nộp tham gia ngân sách nhà nước trong thời gian chờ bảng giá đất mới là cần thiết.

Ban điều hành cũng đòi hỏi nhà đầu tư cam kết trả tiền số tiền thuê đất cao thấp khác nhau (giả dụ có) khi UBND TPHCM ban hành bảng giá đất trong SHTP quá trình 2020 - 2025.

Nam Phong

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dat xanh