Thứ trưởng Vũ Đại Thắng: Nếu chỉ nhìn các con số rồi quy chụp đầu cơ nước ngoài lấn lướt nội địa thì cần cân nhắc!

Tính tới nay, vốn đầu cơ nước ngoài vào Việt Nam đã đạt gần 350 tỷ USD, bình quân tăng 20%/ năm trong 30 năm qua. Đây cũng là khu vực lớn mạnh cao nhất trong nền kinh tế.

Nhận định về dòng vốn FDI, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ toạ VCCI nhấn mạnh đây là một nhân tố quan trong cho sự sản xuất của nền kinh tế 96 triệu dân. "Chúng ta đã biến thành một non sông lôi cuốn vốn FDI chiến thắng trên trái đất và trong khu vực", ông nói.

Dù vậy, ông công nhận hiệu quả của dòng vốn chưa tương hợp cới số lượng của mức đầu cơ. "Trong hạn độ mực nào đó, đầu cơ FDI không có sự chọn lựa chẳng những không gắn kết được với DNNVV trong nước mà còn có hiện tượng chèn ép khu vực doanh nghiệp này", ông nói.

Theo ông, số liên doanh với tổ chức nội liên hệ chiếm 2/10 phần của FDI. Giá trị tăng thêm các công trình FDI phát hành cho nền kinh tế nội địa cũng tương đối thấp.

"Trong các FDI cũng có sự chuyển giá, có hiện tượng ăn gian thương nghiệp, chúng ta phải có những biện pháp rất nhiều năm kinh nghiệm, quyết liệt để có thể khắc phục trong thời gian đến", ông nói thêm.

Bình luận về điều này, ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ KHĐT nhận xét: "Nếu như chúng ta chỉ nhìn những con số để quy chụp đầu cơ nước ngoài lấn át trong nước thì chúng ta cần phải cân nhắc. Thay vì việc phê phán, chúng ta cần thúc đẩy chính các tổ chức trong nước tạo ra".

Ông Thắng nói rằng việc gắn kết giữa các doanh nghiệp trong nước và đơn vị FDI là điều đã được nhìn kiếm được từ lâu. "Chúng ta đã có phổ thông yêu cầu, nhưng thực chất vẫn chưa làm cho được", ông nói.

Bởi vậy, với Quyết nghị 50 được Bộ Chính trị phê duyệt hôm 20/8 mới đây đã đề cập tới vấn đề đảm bảo tính kết nối liên thông giữa đầu tư nước ngoài với thị trường trong nước như là một yêu cầu đề xuất. Nghị quyết cũng đưa ra danh sách những xác định phương hướng rất rõ ràng.

Chi tiết, Quyết nghị số 50 định hướng hoàn thành thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thích hợp tác đầu cơ nước ngoài đến năm 2030. Nghị quyết đưa ra các giải pháp động viên tổ chức có đầu tư nước ngoài, những chính sách hỗ trợ để công ty có thể dùng các phục vụ, dịch vụ bán buôn nguyên, nhiên vật liệu trong khoảng các tổ chức trong nước, cung cấp phục vụ cho họ.

Nhưng ngược trở lại, ông Thắng nói rằng với các tổ chức trong nước, vn phải có chính sách để hỗ trợ họ để nâng tầm item, đáp ứng chuỗi trị giá của các công ty đầu cơ nước ngoài để có thể tham gia vào chuỗi trị giá đó.

"Đây là biện pháp chúng tôi nghĩ rằng vừa kéo vừa đẩy", ông Vũ Đại Thắng cho biết. 

T.Công

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: mua dat