TNG: Tổng đơn hàng 8 tháng đạt 4.700 tỷ - tăng 30% so với cả năm ngoái, lợi nhuận đạt 157 tỷ đồng

Đầu cơ và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa thông báo tình hình buôn bán tháng 8 với thu nhập thuần tăng 20% lên 553 tỷ đồng. Tương ứng thu về lãi 30 tỷ đồng.

Luỹ kế 8 bốn tuần đầu năm, doanh thu và lợi nhuận của Tổ chức kinh doanh đều tăng 34%, lần lượt đạt 3.166 tỷ và 157 tỷ đồng.

Công ty cho nhân thức tính đến 14/8, tổng giá trị đơn hàng may mặc đã ký kết với khách hàng ước tính đạt 4.700 tỷ, cao hơn 13% so với chiến lược thu nhập năm 2019 và tăng 30% so với thu nhập cả năm 2018.

So với kế hoạch thu nhập 4.154 tỷ và lãi sau thuế 208 tỷ đồng, 8 bốn tuần đầu năm TNG đã thi hành được 76% ý tưởnrg doanh thu và lãi.

Tính tới hết tháng 8, TNG có tổng tài sản 3.177 tỷ đồng. Tổ chức kinh doanh hiện nợ vay vốn đầu tư ngắn hạn 1.389 tỷ đồng và nợ mượn dài hạn 443 tỷ đồng (tương đương 58% tổng tài sản), trong đó có 200 tỷ đồng trái khoán biến đổi của quỹ STIC Investment.

Mặt khác, TNG cũng ghi kiếm được 157 tỷ lãi chưa phân chia, 107 tỷ quỹ đầu tư sản xuất, 42 tỷ quỹ khác thuộc vốn chủ chiếm hữu và 30 tỷ thặng dư vốn cổ lỗ phần.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: mua dat